Upitnik

Ovaj upitnik je važan dio evaluacije za program obuke o ključnim vještinama British Council-a. Za popunjavanje ovog upitnika biće Vam potrebno oko 5 minuta.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

T