Đội ngũ Sáng Kiến Cải Cách Safety, Security, and Fare Enforcement (SaFE, Thực Thi An Toàn, Bảo Mật và Giá Vé) của King County Metro mong muốn cùng cộng đồng (chính là quý vị!) tạo ra định nghĩa và tầm nhìn về ý nghĩa của an toàn với Metro. Những câu trả lời của quý vị dành cho các câu hỏi sau đây sẽ giúp chúng tôi hình dung được định nghĩa và tầm nhìn về ý nghĩa của cảm giác an toàn và sự an toàn.

Sẽ mất khoảng 10-20 phút để hoàn thành khảo sát này.
Cách quý vị định nghĩa
Những câu hỏi này giúp Metro đảm bảo được rằng chúng tôi chú trọng vào tiếng nói của những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các chính sách an toàn, bảo mật và thực thi của chúng tôi. Dữ liệu sẽ không được chúng tôi sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc phân tích cho dự án này. Quý vị chỉ cần trả lời những câu hỏi mà quý vị cảm thấy thoải mái nhất.

Question Title

* 1. Quý vị có đang được thuê hay có hợp đồng với King County Metro không?

Question Title

* 2. Câu nào sau đây mô tả quý vị đúng nhất? (Vui lòng chọn một hoặc nhiều câu trả lời.)

Question Title

* 3. Giới tính của quý vị là?

Question Title

* 4. Quý vị có xác định mình là Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual + (LGBTQIA+, Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính, Chuyển giới, Đa dạng tính dục, Liên giới tính, Vô tính) không?

Question Title

* 5. Quý vị bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 6. Ngôn ngữ chính mà quý vị nói ở nhà là gì?

Question Title

* 7. Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu?

Question Title

* 8. Quý vị có bị khuyết tật và/hoặc rào cản nào (như được định nghĩa bởi Americans with Disabilities Act (Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật)) giới hạn khả năng trong việc thực hiện một hoặc một số hoạt động chính/thường ngày trong cuộc sống không? (Như đi bộ, leo cầu thang, làm việc vặt, nghe thông báo, sử dụng máy vi tính, đọc, hoặc hiểu các biển báo văn bản hoặc hình ảnh?)

Question Title

* 9. Quý vị có đang trong tình trạng vô gia cư không? Hoặc quý vị có vừa trải qua tình trạng vô gia cư không?

Question Title

* 10. Vui lòng chọn một phát biểu đúng với quý vị nhất.

Question Title

* 11. Mã zip

T