Question Title

Image
Merrni pjese ne hapësirat e PARK(ing) Tiranë


Gjatë datave 21-22 Shtator, 2019; ora 16:00-21:00, Ekphrasis Studio  do të organizoje HARP Park(ON)- Tirana Park(ing) Days me fokus përdorimin demokratik të hapësirave publike për shprehje të larmishme artistike dhe kulturore me përfshirjen e komuniteteve në artet publike, dhe rritjen e ndërgjegjësimit për hapësirat publike dhe mjedisit tonë natyror. 
Ekphrasis Studio ne bashkepunim me Bashkine e Tiranes dhe Ministrine e Kultures fton te gjithe, artiste, komuniteve, biznese, OJF, etj te marrin pjese!

 Kriteret:
- Te pakten nje element te jete prezent ne lidhje me Temën: Natyra
- Realizohen gjatë 21- 22 Shtator, 2019; 4-9 pasdite
Relizohen në hapësira parkingu në Tiranë. Zona për tu përcaktuar me përzgjedhësit. Mirëpresim propozimet.
*Inkurajojme aplikimet me pjesëmarrje dhe përfaqësim të artisteve gra, komuniteteve në minoritet, të marxhinalizuar, periferi, LGBTI, etj. 
Ju lutemi plotesoni aplikimin deri me 12 Shtator, 2019 ora 17:00. Për më shumë detaje vizitoni www.HARP.al ose email info@harp.al

Ekphrasis Studio NGO në menaxhimin e arteve dhe industrive krijuese fitoi në Mars 2018 grantin e parë nga UNESCO- Fondi Ndërkombëtar për Larmshmërine Kulturore për Shqipërine, për Projektin HARP - Hapësira ARteve Publike "Pjesëmarrja e komuniteteve të Tiranës në Artet Publike dhe Politika" dhe ka realizuar: Harten e 1-re Dixhitale per Artet Publike Tirane; 16 muaj punishte, takime, konsultime publike me komunitete dhe artistë; hulumtimi dhe botimin e parë per "Artet Publike Tiranë- Shprehjet Artistike te se Shkuares dhe Tashmes"; 2 raporte anketimi me 770 përgjigje; një Konferencë Ndërkombëtare për Artet Publike, dhe rekomandimet e Politikës së 1-rë të Arteve Publike dhe Planit të Veprimit (2019-2024) për Tiranën, bazuar në metodologjinë nga poshtë lart, nga njerëzit në institucione, të paraqitura në Ministrinë e Kulturës dhe Bashkinë e Tiranës në 24 Qershor, 2019.


Question Title

* 1. Emer Mbiemer dhe pak fjale mbi veten:

Question Title

* 2. Mosha dhe vendi ku jetoni, zona, qyteti:

Question Title

* 3. Adresa juaj e email dhe nr. i telefonit:

Question Title

* 4. Titulli dhe koncepti i eventit (nese ka):

Question Title

* 5. Detaje mbi zbatimin, materialet, organizimin e hapësirës/ave të parkingut, etj.:

Question Title

* 6. Detaje vend-ndodhjen e hapësirës/ave të parkingut, qe deshironi te kryeni aktivitetin/et:

Question Title

* 7. A i përkisni ndonjë grupi në minoritet?

Ju faleminderit për aplikimin dhe suksese! Për më shumë detaje vizitoni www.harp.al Hapësira ARteve Publike

T