1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

 
100% of survey complete.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Φιλοσοφική,
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας,
Τομέας Παιδαγωγικής


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε ωρομίσθιους, αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς φιλολόγους (ΠΕ02) της δημόσιας και ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποβλέπει στην ανίχνευση των επιµορφωτικών αναγκών και προτεραιοτήτων σε επίπεδο καθοδήγησης. Η συµµετοχή σας στην έρευνα θα βοηθήσει στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής αναφορικά με την «Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών και Προτεραιοτήτων Εκπαιδευτικών Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Επίπεδο Καθοδήγησης». Τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ευχαριστούµε θερμά για τη συνεργασία!


Η επόπτρια Καθηγήτρια

ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο ερευνητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ
gkougioum@ppp.uoa.gr

Question Title

* 1. Φύλο

Question Title

* 2. Περιφέρεια όπου υπηρετείτε:

Question Title

* 3. Υπηρετώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και:

Question Title

* 4. Ηλικία σε έτη:

Question Title

* 5. Έτη διδακτικής υπηρεσίας:

Question Title

* 6. Ανήκω στους συμμετέχοντες μέσω γενικής (διαδικτυακής) πρόσκλησης ή στα σχολεία εστιασμένης δειγματοληψίας;

Question Title

* 7. Πανεπιστήμιο αποφοίτησης:

Question Title

* 8. Τμήμα αποφοίτησης:

Question Title

* 9. Τύπος σχολείου που υπηρετείτε:

Question Title

* 10. Επιπλέον σπουδές:

Question Title

* 11. Με βάση τη βιβλιογραφία ο ρόλος του καθοδηγητή (: μέντορα) νοείται ως ρόλος εκγυμναστή και προπαρασκευαστή (: “προπονητή”) των καθοδηγούμενων, που υποστηρίζει το έργο τους, διανοίγει ορίζοντες, παρέχει κίνητρα και ανταποκρίνεται σε εκπαιδευτικές προκλήσεις. Επίπρόσθετα, είναι διαμεσολαβητής στη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης και διευκολυντής προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα παρέχει πολυεπίπεδη συμβουλευτική καθοδήγηση.
Πόσο θετικά θα βλέπατε το ενδεχόμενο καθοδήγησης-υποστήριξης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών μέσω του θεσμού του καθοδηγητή (: μέντορα);

Question Title

* 12. Θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης (: mentoring);

Question Title

* 13. Παρακαλείσθε να σημειώσετε την εκτίμησή σας για τις ακόλουθες θέσεις (μία επιλογή ανά πρόταση):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Σημαντικό 3.Πολύ σημαντικό
1. Κρίνεται αναγκαία η ανάδειξη της αυτονομίας του εκπαιδευτικού ως αναμορφωτή της κοινωνίας.
2. Είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας η σαφής θέσπιση -από τον εκπαιδευτικό- κανόνων πειθαρχίας.
3. Ο εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να εμπλέκει τους μαθητές του στη συνδιαμόρφωση κανόνων πειθαρχίας.

Question Title

* 14. Παρακαλείσθε να σημειώσετε την εκτίμησή σας για τις ακόλουθες θέσεις (μία επιλογή ανά πρόταση):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Σημαντικό 3. Πολύ σημαντικό
1. Χρέος του σχολείου είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για την εμπλοκή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
2. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενδυνάμωση των κοινωνικών θεσμών, των διαχρονικών αξιών και της εθνικής ταυτότητας.
3. Ο μαθητής έχει δυνατότητες αυτο-ρύθμισης της συμπεριφοράς του και ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ενθαρρύνει τις μαθητικές επιλογές.

Question Title

* 15. Σε ποιο επίπεδο γνωρίζετε τη χρήση του Η/Υ -Τ.Π.Ε. (Σημειώνετε όλες τις πιθανές επιλογές).

Question Title

* 16. Παρακαλείσθε να σημειώσετε την εκτίμησή σας για τις ακόλουθες θέσεις (μία επιλογή ανά πρόταση):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Σημαντικό 3. Πολύ σημαντικό
1. Ο εκπαιδευτικός είναι βοηθός και συνοδοιπόρος στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης.
2. Η διδασκαλία έχει ως στόχο ο μαθητής να γίνει αποδέκτης έγκυρης γνώσης.
3. Οι ατομικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μπορούν να προσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας.

Question Title

* 17. Αν έχετε παρακολουθήσει το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, πώς -σε γενικές γραμμές- θα αξιολογούσατε την επιμόρφωση;

Question Title

* 18. Παρακαλείσθε να διαβαθμίσετε αξιολογικά τις πιθανές μορφές καθοδήγησης (μία επιλογή ανά πρόταση).

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Λιγότερο σημαντικό 3. Λίγο σημαντικό 4. Σημαντικό 5 Πολύ σημαντικό 6. Πάρα πολύ σημαντικό
1. Καθοδήγηση ενός μέντορα προς έναν καθοδηγούμενο (μόνο φυσική παρουσία).
2. Καθοδήγηση ενός μέντορα προς ομάδα καθοδηγούμενων (μόνο φυσική παρουσία).
3. Ισότιμη καθοδήγηση (: δεν υπάρχει κάποιος μέντορας που είναι πιο έμπειρος από τον καθοδηγούμενο, αλλά δύο εκπαιδευτικοί που μοιράζονται ισότιμα τις εμπειρίες τους).
4. Καθοδήγηση ενός μέντορα προς έναν καθοδηγούμενο και μεικτή επικοινωνία-καθοδήγηση (: α. φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως καθοδήγηση µε συµβατικά µέσα ή χρήση νέων τεχνολογιών).
5. Καθοδήγηση ενός μέντορα προς ομάδα καθοδηγούμενων και μεικτή επικοινωνία-καθοδήγηση (: α. φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως καθοδήγηση µε συµβατικά µέσα ή χρήση νέων τεχνολογιών).
6. Ηλεκτρονική καθοδήγηση (e-mentoring, online mentoring).

Question Title

* 19. Αν συμμετείχατε σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, πώς θα διαβαθμίζατε αξιολογικά τα ακόλουθα πεδία; (Διαβαθμίστε βάσει του τι θεωρείτε πιο σημαντικό, επιλέγοντας μία διαφορετική εκτίμηση κάθε φορά):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Λιγότερο σημαντικό 3. Λίγο σημαντικό 4. Σημαντικό 5. Πολύ σημαντικό 6. Πάρα πολύ σημαντικό
1. Θέματα Παιδαγωγικής Διαχείρισης.
2. Θέματα Διδακτικής - Μεθοδολογίας.
3. Θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης.
4. Θέματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.
5. Θέματα Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής.
6. Νέες Τεχνολογίες (Τ.Π.Ε.) & Εκπαίδευση.

Question Title

* 20. Πόσο “ανοικτοί” είστε να δοκιμάσετε νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης (: παιδαγωγική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, μέθοδος project, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, αρχή βιωματικότητας, debates, καταιγισμός ιδεών…);

Question Title

* 21. Πώς θα διαβαθμίζατε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες, με βάση το πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για ένα πρόγραμμα Καθοδήγησης; (Διαβαθμίστε βάσει προτεραιότητας, επιλέγοντας μία διαφορετική εκτίμηση κάθε φορά):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Λιγότερο σημαντικό 3. Λίγο σημαντικό 4. Σημαντικό 5. Πολύ σημαντικό 6. Πάρα πολύ σημαντικό
1. Αρχές διαθεματικότητας, βιωματικότητας-δραματοποίησης.
2. Ενημέρωση για εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.
3. Έννοια της έμπνευσης και του οραματισμού.
4. Συγγραφή-σύνθεση διδακτικού σεναρίου.
5. Ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο.
6. Ενημέρωση για βιβλία που τηρούνται στις Σχολικές Μονάδες (Πρωτόκολλο, Μητρώο Μαθητών...)

Question Title

* 22. Παρακαλείσθε να διαβαθμίσετε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες, με βάση το πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για ένα πρόγραμμα Καθοδήγησης. (Διαβαθμίστε βάσει προτεραιότητας, επιλέγοντας μία διαφορετική εκτίμηση κάθε φορά):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Λιγότερο σημαντικό 3. Λίγο σημαντικό 4. Σημαντικό 5. Πολύ σημαντικό 6. Πάρα πολύ σημαντικό
1. Ενημέρωση για θεωρίες μάθησης (: γνωστικές, συμπεριφοριστικές, κοινωνικές...)
2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών/Τ.Π.Ε.
3.Ανάληψη καινοτόμων προγραμμάτων (: Πιλοτικά, Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά...)
4. Αρχές διδακτικής μεθοδολογίας.
5. Η έννοια της πειθαρχίας: Διαχείριση των «ποινών» και των αμοιβών.
6. Ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με την ιεραχική δομή της εκπαίδευσης.

Question Title

* 23. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι πιο κατάλληλος για καθοδηγητής (: μέντορας);

Question Title

* 24. Πώς θα διαβαθμίζατε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες, με βάση το πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για ένα πρόγραμμα Καθοδήγησης; (Διαβαθμίστε βάσει προτεραιότητας, επιλέγοντας μία διαφορετική εκτίμηση κάθε φορά):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Λίγο σημαντικό 3. Αρκετά σημαντικό 4. Πολύ σημαντικό 5. Πάρα πολύ σημαντικό 6. Απόλυτα σημαντικό
1. Παιδαγωγική διαχείριση διαπολιτισμικότητας και τεχνικές ανάπτυξης ομαδοσυνεργατικότητας.
2. Εμπλουτισμός μαθησιακής διαδικασίας με εργαλεία Web 2.0 (blog, wiki, RSS, wordle, googledocs...)
3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικής ηγεσίας.
4. Διαφοροποιημένη διδασκαλία μαθητών με δυσκολίες μάθησης ή υψηλό δείκτη προσληψιμότητας.
5. Τεχνικές συμβουλευτικής διαπροσωπικών σχέσεων (αντιμετώπιση συναδέλφων, μαθητών, γονέων...)
6. Ενημέρωση για ένα γενικό περίγραμμα εκπαιδευτικής νομολογίας (Νόμοι-Πλαίσια, Προεδρικά Διατάγματα…)

Question Title

* 25. Παρακαλείσθε να διαβαθμίσετε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες, με βάση το πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για ένα πρόγραμμα Καθοδήγησης. (Διαβαθμίστε βάσει προτεραιότητας, επιλέγοντας μία διαφορετική εκτίμηση κάθε φορά):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Λίγο σημαντικό 3. Αρκετά σημαντικό 4. Πολύ σημαντικό 5. Πάρα πολύ σημαντικό 6. Απόλυτα σημαντικό
1. Επιμόρφωση σε θέματα μουσειοπαιδαγωγικής.
2. Καλλιέργεια οπτικοακουστικού γραμματισμού.
3. Ανάπτυξη ικανότητας υποκίνησης και εμψύχωσης.
4. Διαχείριση δυσκολιών στην επιτέλεση του διδακτικού έργου λόγω αλλαγής της διδακτέας ύλης.
5. Διαχείριση του βάρους της ευθύνης της σχολικής τάξης.
6. Ενημέρωση για τρόπο σύνταξης και υποβολής υπηρεσιακών εγγράφων.

Question Title

* 26. Πόσο θετικά θα βλέπατε το ενδεχόμενο καθοδήγησης-υποστήριξης ακόμη και των πιο έμπειρων εκπαιδευτικών (για παράδειγμα, λόγω αλλαγών Προγραμμάτων Σπουδών και ανάγκης επικαιροποίησης της διδακτικής μεθοδολογίας) μέσω του θεσμού του καθοδηγητή (: μέντορα);

Question Title

* 27. Αν συμμετείχατε σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, τι φύλο θα προτιμούσατε να έχει ο μέντοράς σας;

Question Title

* 28. Πώς θα διαβαθμίζατε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες, με βάση το πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για ένα πρόγραμμα Καθοδήγησης; (Διαβαθμίστε βάσει προτεραιότητας, επιλέγοντας μία διαφορετική εκτίμηση κάθε φορά):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Λίγο σημαντικό 3. Αρκετά σημαντικό 4. Πολύ σημαντικό 5. Πάρα πολύ σημαντικό 6. Απόλυτα σημαντικό
1. Διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού/σχολικής μονάδας.
2. Υποβοήθηση στην εκμάθηση, χρήση και αξιοποίηση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού.
3. Ανάπτυξη δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων.
4. Ενημέρωση για Α.Π.Σ. (: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών), νέα Π.Σ. (: Προγράμματα Σπουδών)...
5. Ενημέρωση για θέματα εξελικτικής και σχολικής ψυχολογίας.
6. Παρουσίαση βάσεων δεδομένων και διαδικασία καταχώρισης στοιχείων.

Question Title

* 29. Παρακαλείσθε να διαβαθμίσετε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες, με βάση το πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για ένα πρόγραμμα Καθοδήγησης. (Διαβαθμίστε βάσει προτεραιότητας, επιλέγοντας μία διαφορετική εκτίμηση κάθε φορά):

  1. Ελάχιστα σημαντικό 2. Λίγο σημαντικό 3. Αρκετά σημαντικό 4. Πολύ σημαντικό 5. Πάρα πολύ σημαντικό 6. Απόλυτα σημαντικό
1. Διαμόρφωση-διαπραγμάτευση εκπαιδευτικού συμβολαίου επικοινωνίας.
2. Χρήση και αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα.
3. Καλλιέργεια πνεύματος εθελοντικής συνεργασίας, με επιδίωξη την επίτευξη επιδιωκόμενων στόχων.
4. Ενημέρωση για τις διδακτικές αρχές του νέου σχολείου και την εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων.
5. Δεξιότητες διαχείρισης επαγγελματικού άγχους.
6. Συνεργασία με Προϊστάμενο Διεύθυνσης, Διευθυντή.

Question Title

* 30. Ποιες προτάσεις θα είχατε να καταθέσετε για την επιτυχέστερη δυνατή υλοποίηση ενός προγράμματος καθοδήγησης (: mentoring); Είναι μεν προαιρετική η απάντηση, αλλά θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ η γνώμη σας!

T