Necessitam una estona del vostre temps, ara més que mai

Aquesta enquesta s'emmarca dins de la Diagnosi del sector agrari ecològic de les Illes Balears, encomanada per la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i té l’objectiu d’analitzar en profunditat quina és la situació de la producció ecològica a les nostres illes. La informació recopilada ha de permetre identificar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats a les que s’enfronta aquest sector, i sens dubte serà una eina de referència per al desenvolupament de polítiques públiques durant els pròxims anys
 
L'enquesta consta de preguntes sobre producció, elaboració, comercialització, mitjans de producció, ingressos, costos, etc. És important esmentar que s'ha signat un compromís per garantir l’anonimat i la confidencialitat de les dades, per part de totes les entitats que intervindran en el projecte, i en cap cas seran cedides o comunicades.

L'enquesta té diferents itineraris segons el vostre perfil. Si sou exclusivament elaboradors no us durà més de 10-15 minuts; si sou productors uns 30-35 minuts, depenent de si teniu animals; i si sou productors i també elaborau, la durada total és d'entre 45-50 minuts.

Des de la Direcció General d’Agricultura, el CBPAE i les associacions de productors ecològics (APAEMA, APAEM i APAEEF) vos engrescam a què participeu de la diagnosi, contestant l'enquesta amb calma i de forma transparent i verídica, ja que només d’aquesta manera aconseguirem dur a terme un estudi afinat sobre la situació del sector i quines eines necessita per consolidar-se i avançar.

Moltes gràcies per la vostra implicació i col·laboració.
 
4% of survey complete.

T