Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει τις νέες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από τους δημοσιογράφους για την ανταπόκρισή τους στις ραγδαίες αλλαγές στο επάγγελμα, και συγκεκριμένα στους τομείς της πληροφορικής και των νέων μέσων, καθώς και το επίπεδο της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν ως προς την προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο θα αναδείξει τις διαφορετικές προοπτικές των δημοσιογράφων που εργάζονται στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ολλανδία , το Βέλγιο και στην Ρουμανία. Οι απαντήσεις στην έρευνα θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης στα Νέα Μέσα μέσω του έργου Media Hackers, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των δημοσιογράφων.

Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)

Question Title

* Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)

email

Question Title

* email

Φύλο

Question Title

* Φύλο

Ηλικία

Question Title

* Ηλικία

Χώρα κατοικίας

Question Title

* Χώρα κατοικίας

Πόλη κατοικίας

Question Title

* Πόλη κατοικίας

Σπουδές

Question Title

* Σπουδές

Είδος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Δημόσιο/Ιδιωτικό/Άλλο)

Question Title

* Είδος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Δημόσιο/Ιδιωτικό/Άλλο)

Question Title

Image

T