Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει τις νέες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από τους δημοσιογράφους για την ανταπόκρισή τους στις ραγδαίες αλλαγές στο επάγγελμα, και συγκεκριμένα στους τομείς της πληροφορικής και των νέων μέσων, καθώς και το επίπεδο της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν ως προς την προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο θα αναδείξει τις διαφορετικές προοπτικές των δημοσιογράφων που εργάζονται στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ολλανδία , το Βέλγιο και στην Ρουμανία. Οι απαντήσεις στην έρευνα θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης στα Νέα Μέσα μέσω του έργου Media Hackers, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των δημοσιογράφων.

* Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)

* email

* Φύλο

* Ηλικία

* Χώρα κατοικίας

* Πόλη κατοικίας

* Σπουδές

* Είδος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Δημόσιο/Ιδιωτικό/Άλλο)

Image

T