Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει τις νέες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από τους δημοσιογράφους για την ανταπόκρισή τους στις ραγδαίες αλλαγές στο επάγγελμα, και συγκεκριμένα στους τομείς της πληροφορικής και των νέων μέσων, καθώς και το επίπεδο της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν ως προς την προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο θα αναδείξει τις διαφορετικές προοπτικές των δημοσιογράφων που εργάζονται στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ολλανδία , το Βέλγιο και στην Ρουμανία. Οι απαντήσεις στην έρευνα θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης στα Νέα Μέσα μέσω του έργου Media Hackers, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των δημοσιογράφων.

Question Title

* Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)

Question Title

* email

Question Title

* Φύλο

Question Title

* Ηλικία

Question Title

* Χώρα κατοικίας

Question Title

* Πόλη κατοικίας

Question Title

* Σπουδές

Question Title

* Είδος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Δημόσιο/Ιδιωτικό/Άλλο)

Question Title

Image

T