Bij MarjonSniedersShop zijn wij continue bezig onze webshop te verbeteren en daarom zijn wij benieuwd naar uw mening en bevindingen. Alle tips en ervaringen zijn welkom en daarom hebben wij deze korte vragenlijst (3min.) opgesteld. Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u onze dienstverlening verder te verbeteren. Uiteraard worden uw antwoorden anoniem verwerkt. Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

T