• English
 • Español
 • Nederlands

Welkom op de pagina van Recreatiegebied Marie Pampoen.
De Curaçao Tourist Board biedt onze gemeenschap het gebruik van dit recreatiegebied aan, rekening houdend met de regels van sociale afstand.

Houd er rekening mee dat alleen de gebieden A, C en E beschikbaar zijn voor reservering. De andere gebieden B & D zijn tot nader order niet beschikbaar voor reservering.


Let op de volgende belangrijke punten zijn van belang met betrekking tot het gebruik van het recreatiegebied Marie Pampoen:
 1. De klant is verplicht draagbare toiletten te huren. Het betalingsbewijs dient bij het afhalen van de vergunning overhandigd te worden. Draagbare toilet(ten) moet(en) op vaste grond worden geplaatst en niet op het zand:
  - Minder dan vijfentwintig (25) mensen: één (1) draagbaar toilet.
  - Meer dan vijfentwintig (25) mensen: twee (2) draagbare toiletten
 2. Muziek spelen is enkel toegestaan tot 23.00 uur (11.00 uur).
 3. Houd er rekening mee dat het geluid niet meer dan 40 decibel mag zijn.
 4. Onder geen enkele voorwaarde is het grillen van voedsel onder de palapa's, in het zand of op de betonnen constructies op het strand toegestaan.
 5. Aan het einde van de activiteit moet de verantwoordelijke persoon het gebied schoonmaken en al het afval verwijderen.
 6. Bij vertrek moet het strand onder dezelfde condities als bij aankomst worden achtergelaten.
 7. De klant moet alle andere noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de activiteit regelen.
 8. Het Curacao Tourist Board (CTB) is niet verantwoordelijk voor eventuele persoonlijke, financiële of welke schade dan ook die vóór, tijdens of na de activiteit wordt veroorzaakt.
 9. Tijdens de activiteit is de vergunninghouder verantwoordelijk voor alle directe danwel indirecte schade aan de infrastructuur, begroeiing of vervuiling van het tot het strand behorende gebied.
 10. Alle kosten veroorzaakt door de schade genoemd in punt # 9 worden belast aan de vergunninghouder.
 11. De beheerder van het recreatiegebied heeft de bevoegdheid om de activiteit stop te zetten indien niet voldaan wordt aan de regelingen in dit protocol.
Protocol Covid-19
Marie Pampoen Recreatiegebied
 1. In elk gebied worden maximaal vijfentwintig (25) personen toegelaten. De beheerder is bevoegd een activiteit onmiddelijk te stoppen indien hij constateert dat een groot aantal personen verzameld zijn in het gebied waarvoor de vergunning was aangevraagd.
 2. De klant is verplicht twee (2) draagbare toiletten te huren; één van de toiletten zal uitsluitend door mannen gebruikt moeten worden en de andere uitsluitend door vrouwen. Evenzo, moet elk draagbare toilet voorzien zijn van handdesinfecterend middel. Het betalingsbewijs moet ingeleverd worden bij het ophalen van de vergunning . De draagbare toiletten moeten op vaste grond worden geplaatst en niet op het zand.
 3. Voor activiteiten met gelijk aan of minder dan vijftien (15) personen, zal slechts één (1) draagbare toilet voor zowel mannen als vrouwen worden gehuurd. Het zal worden gebruikt onder dezelfde voorwaarden en condities als die genoemd in punt # 2.  
 4. Op het recreatiegebied moeten water, zeep, absorberend papier en handdesinfecterend middel beschikbaar zijn om de persoonlijke hygiëne van de personen bij een bepaalde activiteit te garanderen.
 5. De sociale afstandsregel moet, conform de borden die op het recreatiegebied zijn geplaatst, tijdens elke activiteit door iedereen worden gehandhaafd.
 6. Zorg ervoor dat het recreatiegebied schoon blijft met voldoende vuilniszakken zowel tijdens als na het beëindigen van een activiteit.
 7. Voor nachtelijke activiteiten moet het recreatiegebied van voldoende verlichting worden voorzien.
 8. Muziek spelen is enkel toegestaan tot 23.00 uur (11.00 uur) en het geluid niet meer dan 40 decibel mag zijn
 9. Als een person griep- of hoestachtige symptomen heeft, moet hij/zij een mondkapje dragen om mee te doen aan een activiteit.
 10. Samen met dit protocol blijven alle bestaande verordeningen van toepassing voor activiteiten in het recreatiegebied Marie Pampoen.

T