Jūsu atbildes ir ļoti svarīgas, lai iegūtu pilnvērtīgu viedokļu kopainu par oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” uzturēto vietni www.lvportals.lv (LV portāls PAR LIKUMU UN VALSTI).

  • Aptaujā ir 27 jautājumi, un atbildes uz tiem aizņems aptuveni 10 minūtes.
  • Anketa ir anonīma, un tajā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā.
  • Pētījuma veikšanas laiks: 2015.gada 5.-17.maijs
  • Pētījuma mērķis: veikt lietotāju apmierinātības mērījumu, iegūt vietnes satura/ funkcionalitātes novērtējumu un apzināt lietotāju vajadzības, lai iezīmētu turpmākās attīstības prioritātes.

Jau iepriekš liels paldies!


LV portāla redakcija

T