In 2015 publiceerden NVOG en KNOV de multidisciplinaire Leidraad "verloskundige zorg buiten richtlijnen". Dit blijft tot op heden een zeer actueel onderwerp. Landelijk blijken er grote verschillen in hoe VSV's omgaan met deze zorgvragen.
Het NVOG en KNOV bestuur ondersteunen het evalueren van de leidraad en deze enquete.

Doel van de enquete:
Een overzicht te krijgen hoe verschillende regio's de leidraad geïmplementeerd hebben, tegen welke knelpunten zorgverleners aanlopen en hoe de Leidraad verbeterd kan worden.

Hiervoor hebben we uw medewerking nodig! 
Het invullen van de enquete kost ca. 15 minuten. We verzoeken alle leden van uw vakgroep of maatschap de enquete individueel in te vullen, en om waar mogelijk en gewenst uw antwoord toe te lichten.


Namens de NVOG: de leden van de NVOG commissie Gynaecoloog & Maatschappij.
Namens de KNOV: Marjan Benthem (klinisch verloskundige), Rebekka Visser (eerste lijns verloskundige) en Renate de Bie (klinisch verloskundige)
 
6% of survey complete.

T