De Omgevingswet brengt nieuw instrumentarium met zich mee. Iets waarop overheden en haar medewerkers voorbereid moeten zijn. De beoogde leergang wordt inhoudelijk toegespitst op de toepassing van de Omgevingswet op vakantieparken. 
 
De beoogde leergang richt zich op professionals die betrokken zijn bij de aanpak van vakantieparken. Niet alleen de professional die zich met transformatie/herstructurering van vakantieparken bezig houdt, maar ook zij die met nieuwvestiging, kwaliteitsverbetering, revitalisering en/of uitbreiding van vakantieparken te maken hebben.  
 
Bij voldoende belangstelling start de leergang in het najaar. De leergang zal vooralsnog bestaan uit vier sessies van 4-5 uur. Bij grote belangstelling wordt bezien of meerdere regionaal te organiseren leergangen (financieel) haalbaar zijn. 

Question Title

* 1. Hebt u interesse in de leergang Vakantieparken en Omgevingswet?

Question Title

* 2. Indien u ‘ja’ antwoordde op bovenstaande vraag: via welk e-mailadres mogen we u informeren over de leergang?

Question Title

* 3. Uit welke regio komt u?

Question Title

* 4. Waar ligt uw interesse?

Question Title

* 5. Welke onderdelen en/of vraagstukken van de Omgevingswet hebben uw specifieke interesse?

Question Title

* 6. Hebt u een praktijkcasus die interessant is voor de leergang?

T