1. Eolas ar an Suirbhé

Go raibh maith agat as ucht spéis a chur sa suirbhé seo. Is suirbhé é seo ar roghanna úsáide ábhar teagaisc sa rang Gaeilge do mhúinteoirí ranga ag leibhéal na bunscoile agus do mhúinteoirí Gaeilge ag leibhéal na hiar-bhunscoile. 

Iarrtar ar mhúinteoirí 10 gceist a fhreagairt bunaithe ar an ábhar teagaisc a mbaineann siad úsáid as sa rang Gaeilge.

Is suirbhé anaithnid atá anseo, rud a chiallaíonn nach mbailítear eolas pearsanta a bhféadfaí duine a aithint as. Tugtar rogha duit ag deireadh an tsuirbhé do sheoladh ríomhphoist a thabhairt le torthaí an tsuirbhé a fháil agus ní cheanglófar é seo le do chuid freagraí. Agus tú ag glacadh páirte sa suirbhé, glactar leis go bhfuil do chead againn an t-eolas a chuireann tú ar fáil a úsáid i dtuarascáil bunaithe ar an taighde. 

Ní bhailítear seoltaí ríomhphoist mar chuid den suirbhé seo ach tá sé de rogha agat do sheoladh ríomhphoist a thabhairt ag an deireadh le torthaí an taighde a fháil nuair a bheidh sé críochnaithe. Tá sé de rogha agat gan do sheoladh ríomhphoist a thabhairt chomh maith.

Is féidir leat tarraingt siar ón suirbhé am ar bith ach an cnaipe ‘amach’ a bhrú am ar bith agus tú ag líonadh isteach an fhoirm ar líne.

Má tá imní ort faoi ghné ar bith den taighde, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Riarthóir MIREC i gColáiste Mhuire Gan Smál.

Riarthóir MIREC, Coláiste Mhuire Gan Smál
An Cuarbhóthar Theas
Cathair Luimnigh
+ 353 61 204 980
mirec@mic.ul.ie

Má tá ceist ar bith agat faoin taighde, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an bpríomhthaighdeoir nó le duine de na stiúrthóirí.

Stiúrthóir: Anne O’Keeffe (anne.okeeffe@mic.ul.ie)
Stiúrthóir: TJ Ó Ceallaigh (tj.oceallaigh@mic.ul.ie)
Príomhthaighdeoir: Caitlin Neachtain (caitlin.neachtain@mic.ul.ie)

Tá freagraí ar cheisteanna coitianta maidir leis an suirbhé seo ar fáil ach brú ar an cnaipe CEISTEANNA COITIANTA thíos.

Brúigh ar an gcnaipe AR AGHAIDH le tabhairt faoin suirbhé anois. Glacann an suirbhé thart ar 5 nóiméad.

Dún an brabhsálaí am ar bith le linn an tsuirbhé le tarraingt siar as. Ní choinneofar do chuid freagraí. Brúigh SIAR le linn an tsuirbhé má tá tú ag iarraidh freagra ar bith a athrú sula gcríochnaíonn tú an suirbhé.

* An bhfuil tuilleadh ceisteanna agat? Roghnaigh ceisteanna coitianta thíos má tá, nó roghnaigh an suirbhé má tá tú sásta dul ar aghaidh.

T