1. PENGENALAN

OBJEKTIF PENILAIAN
  1. Untuk mengukur tahap keberkesanan program/kursus/promosi ICT yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.
  2. Untuk mengenalpasti keperluan sebenar latihan dan seterusnya memudahkan pihak pengurusan ICT untuk merancang aktiviti serta kursus yang bersesuaian dan membangunkan objektif modul latihan yang benar-benar tepat dan bersesuaian dengan kakitangan .
  3. Untuk mendapatkan maklumbalas keperluan Aplikasi mobile Apps yang diperlukan oleh Jabatan/Bahagian/Unit bagi memudahkan perancangan pembangunan sistem oleh Unit Teknologi Maklumat.
Maklumbalas yang diterima akan direkodkan dan dianalisa  . Sila lengkapkan butiran dibawah. Terima Kasih.

Question Title

* 1. Maklumat Diri

Question Title

* 2. Umur

Question Title

* 5. Adakah anda pernah menghadiri sebarang penganjuran Program/Kursus/Bengkel/Seminar ICT oleh Unit IT?

T