#kultura2025

Fix-xhur li ġejjin se titfassal għal Malta politika ġdida għall-kultura. Bħala parti mill-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika u l-involviment mas-settur, id-Direttorat għall-Kultura fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, qed jistiednek biex tipparteċipa f’servej onlajn dwar il-politika ġdida tal-kultura. Il-kontribut tiegħek se jgħin biex tissawwar politika aħjar għas-setturi tal-kultura u tal-kreattività. L-informazzjoni miġbura se tintuża biss għal skopijiet ta’ riċerka u tiġi analizzata biss fit-totalita` tagħha. Is-servej jieħu talanqas 10 minuti biex jitlesta.

Question Title

* 1. Jien qed nirrispondi għal dan l-istħarriġ

Question Title

* 2. F’liema setturi prinċipali tinsab involut bħalissa, inti jew l-organizzazzjoni tiegħek?

Question Title

* 3. Għas-settur/i magħżula hawn fuq, liema minn dawn it-termini hu l-aħjar biex jiddeskrivi l-irwol personali tiegħek?

Question Title

* 4. Kif tiddeskrivi l-attività ġenerali tiegħek fis-setturi tal-kultura u tal-kreattività? (Tista’ timmarka aktar minn waħda)

Question Title

* 5. Kemm-il sena ilek attiv fis-settur kulturali?

Question Title

* 6. Jekk qed tirrispondi f’isem xi organizzazzjoni, kemm-il sena ilha attiva l-organizzazzjoni tiegħek fis-settur tal-kultura?

Question Title

* 7. L-età tiegħek f’liema grupp tidħol?

Question Title

* 8. Ma’ liema ġeneru tidentifika ruħek?

Question Title

* 9. Bħalissa qed toqgħod Malta?

Question Title

* 11. Fuq skala minn Sodisfatt/a Ħafna sa Mhux Sodisfatt/a xejn, kemm inti sodisfatt bl-iżvilupp kulturali f’Malta f’dawn l-oqsma?

  Sodisfatt/a Ħafna Sodisfatt/a La sodisfatt/a u anqas mhux sodisfatt/a Mhux sodisfatt/a Mhux sodisfatt/a xejn
L-involviment taċ-ċittadin fil-kultura u fl-arti
Proġetti ta’ infrastruttura kulturali
Il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura Valletta 2018
Ix-xogħol u l-prestazzjoni ekonomika fix-xogħol tal-kreattività
L-infiq tal-Gvern għas-setturi tal-Kultura u tal-Kreattività
Kollaborazzjoni kulturali internazzjonali
Riformi leġislattivi
Organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi (entitajiet tal-Gvern fil-qasam tal-arti u kultura) 
Programmi ta’ fondi pubbliċi u inċentivi
Ħarsien tal-wirt kulturali
Il-kwalità tal-kontenut artistiku u kulturali
Riċerka u innovazzjoni fis-settur
Proġetti ta’ restawr u riabilitazzjoni madwar Malta u Għawdex

Question Title

* 12. Biex jiġi stabbilit il-qafas għall-politika tal-kultura li jmiss, kemm taqbel ma’ dawn id-dikjarazzjonijiet?

  Naqbel ħafna Naqbel La naqbel u lanqas ma naqbilx Ma naqbilx Ma naqbel xejn żgur
Politika għall-kultura għandha tkun limitata għall-prinċipji u l-viżjoni għas-setturi
Il-politika għall-kultura għandha tkun politika nazzjonali intersettorjali li tinkludi s-setturi tal-arti, tal-wirt u tal-midja
Il-politika għall-kultura għandha tkun ibbażata fuq l-evidenza u r-riċerka
Il-politika għall-kultura għandha teskludi s-settur privat u organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-iżvilupp kulturali nazzjonali

Question Title

* 13. Ikklassifika skont l-importanza dawk il-prijoritajiet li għandhom ikunu kkunsidrati fil-politika għall-kultura li jmiss.(Ikklassifika billi tpoġġi l-bars fl-ordni tal-preferenza)

Question Title

* 14. Ikklassifika skont l-importanza l-għodod meħtieġa biex jiġu impġlimentati l-prijoritajiet imsemmija hawn fuq. (Ikklassifika billi tpoġġi l-bars fl-ordni tal-preferenza)

Question Title

* 15. Liema kwistjonijiet fis-settur kulturali qed jaffettwawk b’mod pożittiv? Kif?

Question Title

* 16. Liema kwistjonijiet fis-settur kulturali qed jaffettwawk b’mod negattiv? Kif?

Question Title

* 17. Liema taħseb hija l-isfida ewlenija llum għall-iżvilupp kulturali f’Malta?

Question Title

* 18. Liema taħseb hija l-opportunità prinċipali llum għall-iżvilupp kulturali f’Malta?

Question Title

* 19. Tixtieq tipparteċipa f’aktar taħditiet dwar il-politika tal-kultura 2020 – 2025?

Question Title

* 20. Jekk Iva, niżżel jekk jogħġbok l-email tiegħek.

T