Question Title

* 1. Užíváte konopí na elektronický předpis?

Question Title

* 2. Na čí podnět jste začal/a užívat konopí k léčbě?

Question Title

* 3. Kolik konopí v jednotlivé dávce užíváte nejčastěji?

Question Title

* 4. Jakou celkovou denní dávku konopí užíváte nejčastěji?

Question Title

* 5. Jaká je průměrná hmotnost konopí, které spotřebujete za 1 měsíc?

Question Title

* 6. Pokud jste ukončil/a léčbu konopím, jaké byly důvody?

Question Title

* 7. K jakým indikacím definovaným vyhláškou č.236/2015 Sb. konopí užíváte?

Question Title

* 8. Používáte při léčbě konopím inhalační cestu podání?

Question Title

* 9. Používáte při léčbě konopím perorální cestu podání?

Question Title

* 10. Používáte při léčbě konopím jinou cestu použití?

Question Title

* 11. Došlo u vás při nasazení léčby konopím ke snížení či nahrazení jiné medikace?

Question Title

* 12. Jaká je podle Vašeho názoru informovanost lékařů v ČR o možnostech využití konopí v klinické praxi?

Question Title

* 13. Je počet lékařů předepisujících konopí dle Vašeho názoru optimální, zejména z pohledu jejich dostupnosti?   Pokud si myslíte, že je nedostatečný, máte návrh jak tuto situaci zlepšit?

Question Title

* 14. Považujete stávající sortiment konopí z hlediska poměru obsahu THC a CBD na trhu za dostatečný?

Question Title

* 15. Jaké druhy konopí s definovaným obsahem THC a CBD byste na trhu preferoval/a a využíval/a?

Question Title

* 16. Jak vy subjektivně vyhodnocujete konopnou léčbu?

Question Title

* 17. Co považujete za největší komplikaci či překážku při používání léčebného konopí v klinické praxi?

Question Title

* 18. Jaké informace či skutečnosti by pro Vás byly v této oblasti přínosné?

Question Title

* 19. Odkud nejčastěji čerpáte informace o léčebném konopí?

Question Title

* 20. Žádal/a jste svou pojišťovnu o úhradu konopné léčby?

T