Upitnik za konvencionalne proizvođače

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije provodi ovu anketu s ciljem dobivanja boljeg uvida u stavove, probleme i motivaciju poljoprivrednika za preusmjerenje na ekološku proizvodnju. Vaši odgovori pomoći će nam pri izradi Programa razvoja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji do 2030. – akcijski plan.

Anketa je posve anonimna, a za ispunjavanje je potrebno oko 5 minuta. Zahvaljujemo na Vašim odgovorima!

Question Title

1. Spol

Question Title

2. Dob

Question Title

3. Obrazovanje

Question Title

4. Veličina poljoprivrednog gospodarstva

Question Title

5. Prevladavajući tip proizvodnje

Question Title

6. Kako ocjenjujete profitabilnost Vaše poljoprivredne proizvodnje

Question Title

7. Planirate li preusmjerenje na ekološku proizvodnju unutar:

Question Title

8. Koje od slijedećih agro-tehničkih mjera smatrate preprekama za preusmjerenje na ekološku proizvodnju (1=najmanja, 5=najveća)

  1 2 3 4 5 Ne primjenjujem ovu mjeru
Zaštita bilja
Kontrola korova
Gnojidba
Široki plodored
Specifična mehanizacija
Prilagodba stočnih nastambi
Liječenje stoke

Question Title

9. Koji od slijedećih ekonomskih problema smatrate preprekama za preusmjerenje na ekološku proizvodnju (1=najmanji, 5=najveći)

  1 2 3 4 5
Manji prihodi zbog nižih prinosa
Nemogućnost postizanja više cijene proizvoda
Plasman proizvoda (prodajni kanali)
Više rada
Manjak radne snage
Dodatne investicije
Skuplja proizvodnja (repromaterijal, troškovi nadzora, itd.)

Question Title

10. Koji od slijedećih problema u društvenim odnosima smatrate preprekama za preusmjerenje na ekološku proizvodnju (1=najmanji, 5=najveći)

  1 2 3 4 5
Manjak podrške u obitelji
Strah od ismijavanja zajednice

Question Title

11. Koji od slijedećih administrativnih problema smatrate preprekama za preusmjerenje na ekološku proizvodnju (1=najmanji, 5=najveći)

  1 2 3 4 5
Zahtjevna „papirologija“
Dodatne kontrole

Question Title

12. Što Vas od slijedećeg spriječava u preusmjerenju na ekološku proizvodnju? (1=najmanje, 5=najviše)

  1 2 3 4 5
Rizičnost ekološke proizvodnje
Nedostatak znanja o ekološkoj poljoprivredi
Hrabrost i odlučnost za promjenu
Nedovoljno dobrih primjera u praksi

Question Title

13. Što bi Vas od slijedećeg najviše motiviralo na preusmjerenje na ekološku proizvodnju (1=najmanje, 5=najviše)

  1 2 3 4 5
Veći profit
Veće potpore
Ostvarivanje dodatnh bodova za mjere ruralnog razvoja
Zabrinutost za zdravlje zbog korištenja agro-kemikalija
Briga za zdravlje obitelji i kupaca
Briga za dobrobit životinja
Briga za prirodu i okoliš
Svjetonazorska bliskost koncepta ekološke poljoprivrede
Prestiž

Question Title

14. Koje mjere Zagrebačke županije bi ubrzale Vašu odluku za preusmjerenje na ekološku proizvodnju (1=najmanje, 5=najviše)

  1 2 3 4 5
Edukacija proizvođača (uključujući savjetodavne usluge)
Edukacija potrošača
Edukacija ostalih dionika (npr. trgovaca, ugostitelja, općina, javnih ustanova)
Mjere potpore proizvodnji
Investicije u mehanizaciju, objekte i opremu za preradu i skladištenje
Osiguranje plasmana proizvoda kroz javnu nabavu (škole, vrtići i sl.)
Poticanje razvoja kratkih lanaca opskrbe
Potpora zadrugama ekoloških proizvođača
Potpora udrugama ekoloških proizvođača

T