ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ώστε να μας βοηθήσετε να καταγράψουμε την υφιστάμενη κατάσταση και ενημέρωση που υπάρχει σχετικά με τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας για το πρόγραμμα κομποστοποίησης (Διαλογή στην Πηγή).

Ειδικότερα, στην παρούσα φάση υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων στο Δήμο Βριλησσίων (Διαλογής στην Πηγή), με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της χωριστής διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, δηλαδή στην κουζίνα κάθε σπιτιού και καταστήματος, την απόθεση των οργανικών αποβλήτων στους κάδους που ήδη έχουν τοποθετηθεί στο Δήμο Βριλησσίων ώστε να επιτευχθεί η μετατροπή τους σε αξιοποιήσιμα υλικά.

Το πρότυπο πρόγραμμα χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων υλοποιείται από το Δήμο Βριλησσίων, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με σκοπό προωθώντας τα προς επεξεργασία για μετατροπή τους σε υψηλής ποιότητας προϊόντα λίπασμα (κόμποστ), στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης στα Άνω Λιόσια (ΕΜΑΚ).

Οι ερωτήσεις είναι απλές και η συμπλήρωσή τους διαρκεί μόνο 5 λεπτά.

Τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της έρευνας και για κανέναν άλλο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της έρευνας, δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους προσωπικά δεδομένα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. Σας καλούμε να προωθήσετε το σύνδεσμο στο δίκτυό σας, σε μια κοινή προσπάθεια να καταγράψουμε που βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος.

T