KLINIKKEN SOM HELHED

Question Title

* 1. Hvad er dit overordnede indtryk af klinikken?

Question Title

* 2. Hvordan vurderer du klinikkens adgangsforhold og fysiske rammer?

  Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige
Parkeringsforhold?
Klinikkens beliggenhed?
Adgangsforhold med barnevogn/kørestol? (svar kun, hvis relevant for dig)
Reception og venteværelse?
Behandlerrum?
Toilet og puslefaciliteter?
Renlighed og hygiejne?

Question Title

* 3. Hvilke parametre var udslagsgivende for at du valgte os?
(Afkryds én eller flere)

Question Title

* 4. I hvilken grad har du været tryg ved at gå til behandling hos os under Covid-19?

T