Tämä kysely on osa Kiertotalous kuluttajakaupassa –hanketta. Lue lisää hankkeesta täältä.  Kyselyn tavoitteena on selvittää käytettyjen tuotteiden myynnin, vuokrauksen sekä huolto- ja korjaustoiminnan laajentamisen esteitä ja niiden ratkaisukeinoja sekä kerätä ajatuksia siitä, miten erilaisilla ohjauskeinoilla laajentamista voidaan vauhdittaa a) vaatteiden ja kodintekstiilien, b) urheiluvarusteiden, c) kodinkoneiden ja kodin elektroniikan sektoreilla.  

Kyselyn kohderyhmää ovat kaupan alan, korjausalan ja vuokrausalan toimialajärjestöt ja yritykset, jotka toimivat yllä mainituilla sektoreilla sekä kiertotalouden asiantuntijat ja kuluttajajärjestöt. Voit jakaa kyselyä eteenpäin kohderyhmään kuuluville henkilöille. 
 
Kyselyn tuloksia käytetään ympäristöministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä alan kehittämisessä sekä mahdollisten politiikkatoimien muotoiluissa. Voit vastata kyselyyn omasta näkökulmastasi ja keskittyä vastaamaan erityisesti niihin kysymyksiin, jotka liittyvät osaamisalueeseesi.  
 
Kyselyssä kerättyjä tietoja käytetään vain tässä projektissa eikä niitä välitetä eteenpäin. Tietoja käsitellään sellaisessa muodossa, ettei niitä voi yhdistää kehenkään vastaajaan. Tiedot poistetaan, kun hanke on päättynyt. Tietoja käsitellään Tyrsky-Konsultointi Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti.
 
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Vastaathan kyselyyn viimeistään 15.12.2022.

Lisätietoja hankkeesta antavat:  
Hankkeen projektipäällikkö Tyrskyn tutkimusjohtaja Kati Berninger, kati.berninger@tyrskyconsulting.fi, p. 040 879 8713 
Ympäristöministeriön yhteyshenkilö Annukka Berg, annukka.berg@gov.fi, p. 029 525 0279 
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö Sari Tasa, sari.tasa@gov.fi, p. 029 504 8242 
Kaupan liiton yhteyshenkilö Marja Ola, marja.ola@kauppa.fi, p. 050 383 7711 
TAUSTATIEDOT

Question Title

* 1. Mitä tahoa edustat?

Question Title

* 2. Arvio omasta tietotasostasi kiertotalouteen liittyen

ESTEITÄ JA RATKAISUKEINOJA

Question Title

* 3. Minkälaisia esteitä on käytettyjen tuotteiden kuluttajakaupan laajentamisessa alla olevien tuoteryhmien osalta? (voit valita useamman vaihtoehdon)

  Vaatteet ja kodintekstiilit Urheiluvarusteet Kodinkoneet ja kodin elektroniikka
Tuotteen/palvelun hinta
Kannattavuus
Laatu
Turvallisuus
Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys
Osaaminen
Juridiset näkökohdat
Jokin muu

Question Title

* 4. Kuvaile edellä mainitsemiasi esteitä

Question Title

* 5. Miten käytettyjen tuotteiden kauppaa voisi lisätä selvästi näissä tuoteryhmissä?

Question Title

* 6. Minkälaisia esteitä on  vuokraustoiminnan laajentamisessa alla olevien tuoteryhmien osalta? (voit valita useamman vaihtoehdon)

  Vaatteet ja kodintekstiilit Urheiluvälineet Kodinkoneet ja kodin elektroniikka
Tuotteen/palvelun hinta
Kannattavuus
Laatu
Turvallisuus
Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys
Osaaminen
Juridiset näkökohdat
Jokin muu

Question Title

* 7. Kuvaile edellä mainitsemiasi esteitä

Question Title

* 8.  Miten vuokraustoimintaa voisi lisätä selvästi näissä tuoteryhmissä? 

Question Title

* 9. Minkälaisia esteitä on korjaustoiminnan laajentamisessa alla olevien tuoteryhmien osalta? (voit valita useamman vaihtoehdon)

  Vaatteet ja kodintekstiilit Urheiluvälineet Kodinkoneet ja kodin elektroniikka
Tuotteen/palvelun hinta
Kannattavuus
Laatu
Turvallisuus
Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys
Osaaminen
Juridiset näkökohdat
Jokin muu

Question Title

* 10. Kuvaile edellä mainitsemiasi esteitä

Question Title

* 11. Miten korjaustoimintaa voisi lisätä selvästi näissä tuoteryhmissä? 

Question Title

* 12. Oletko kohdannut juridisia haasteita käytettyjen tuotteiden kuluttajakaupassa, vuokrauksessa tai korjaamisessa?

T