Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα,

Στόχος του ερωτηματολογίου αυτού είναι να διερευνήσει τις κυρίαρχες τάσεις στον σχεδιασμό καριέρας στην Ελλάδα σήμερα. Η έρευνα διεξάγεται από το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υποστήριξη του kariera.gr.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η δική σας συμβολή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έχει γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε η συμπλήρωσή του να γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύκολα και γρήγορα. Για τη συμπλήρωσή του θα χρειαστείτε περίπου 15'. Το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και εμπιστευτικό και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την προθυμία σας να βοηθήσετε στην παρούσα έρευνα.

Υπεύθυνες Έρευνας:

Ειρήνη Νικάνδρου και Λήδα Παναγιωτοπούλου
Επίκουρες Καθηγήτριες ΟΠΑ
nikandr@aueb.gr ledapan@aueb.gr


T