Prijava za priznanje Kadrovski manager leta 2021

Dobrodošli v prijavnem obrazcu za priznanje Kadrovski manager 2021!  
Veseli smo vaše cenjene prijave, ki jo pričakujemo najkasneje do 3. maja 2021.

Question Title

* 1. Prijavitelj:

Question Title

* 2. Podatki o prijavitelju

Question Title

* 3. Podatki o kandidatu za Kadrovskega managerja 2021 (obvezna priloga: življenjepis kandidata): 

Question Title

* 4. Dokazilo o izpolnjevanju osnovnih pogojev za kandidaturo (prosimo, da pošljete potrebna dokazila, za zadnji 2 točki, preveri komisija za izbor kadrovskega managerja leta):

Question Title

* 5. Dosežki kandidata - promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (opišite delovanje v društvih, nagrade in priznanja za kadrovsko delo v letih 2018, 2019 in 2020, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje. Opišite tudi, kakšen je vaš vpliv v organizaciji in izven nje.)

Question Title

* 6. Dosežki kandidata - realizirani HR projekti v organizaciji v zadnjih 3 letih (opišite in ovrednotite 3 projekte ter njihove učinke v obsegu največ 1.000 znakov brez presledkov za vsak dosežek)

Question Title

* 7. Kadrovska strategije organizacije, v kateri deluje kandidat (opišite svojo kadrovsko strategijo ter navedite glavne cilje v obsegu največ 700 znakov brez presledkov. Obvezna priloga: dokument Kadrovska strategija organizacije)

Question Title

* 8. Certifikati in nagrade (naštejte in imenujte morebitne nagrade, priznanja, certifikate s kadrovskega področja in z drugih poslovnih področij, ki jih je prejela vaša organizacija ali vi osebno)

Question Title

* 9. Strinjam se z razpisnimi pogoji prijave

Question Title

* 10. Izjavljam, da so vsi podatki resnični in se strinjam, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

Hvala za vašo prijavo! Obvestilo o izboru prejmete, 14. maja 2021.
Dodatne informacije: jasmina.spahalic@planetgv.si. Na ta e-naslov pošljite tudi vse obvezne priloge. 

T