1. Introduktion

Hej!

Tack för att du väljer att delta.
Detta är en enkätstudie som syftar till att undersöka svensktalande judars språkbruk, och hur detta i vissa fall avviker från "icke-judiskt" språkbruk. Exempel på avvikelser innefattar bl.a. ordval, inslag av ord från jiddisch och hebreiska samt, i viss utsträckning, för svenskan främmande språkljud etc.

Undersökningen söker också finna de utomspråkliga faktorer som kan avgöra graden av skillnader i användande mellan olika talare. Liknande studier har gjorts i USA, men detta är första gången som denna typ av studie genomförs i Sverige, och den kommer förhoppningsvis leda till ökad kunskap om hur judiska språk används och uppstår.Enkätens resultat kommer att ligga till grund för en doktorsavhandling vid Stockholms universitet. Enkäten tar uppskattningsvis 20 minuter att genomföra.

Deltagandet är anonymt och du kommer således inte att bli ombedd att lämna några personuppgifter; inga IP-adresser kommer att sparas. Enbart jag själv kommer att ta del av de individuella svaren. Deltagande i enkäten är helt och hållet frivilligt och kan avslutats när som helst under enkätens gång.

Om du skulle vara intresserad av att ta del av undersökningens resultat, eller har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta mig via e-post: lebenswerd@biling.su.se

Tack än en gång för ditt deltagande.

Patric Klagsbrun Lebenswerd
Doktorand, Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
 
6% of survey complete.

T