PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEJ INSTRUKCJI

I.  OKRES KTÓREGO DOTYCZĄ WSZYSTKIE PYTANIA ANKIETY TO TRZY OSTATNIE LATA (tj. okres od stycznia 2015 r.)

II. O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ, NA PYTANIA NALEŻY ODPOWIADAĆ W  NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

       Zdecydowanie nie

       Raczej nie

       Ciężko powiedzieć

       Raczej tak

       Zdecydowanie tak
 
III. Państwa indywidualne odpowiedzi będą anonimowe ale prosimy o podanie nazwy kraju w którym państwo wykonują zawód. Dane z ankiety zostaną zaprezentowane wg podziału na poszczególne kraje.
 
IV. Proszę wziąć pod uwagę, że kwestionariusz zaadresowany i poświęcony jest pełnoetatowym lub pracującym na część etatu sędziom zawodowym w Państwa kraju. Na wszystkie pytania należy odpowiadać mając na względzie właśnie sędziów zawodowych.
Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T