PROSÍM, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ INSTRUKCE

I.  ROZHODNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK ZAHRNUJE POSLEDNÍ TŘI ROKY (tj. od ledna 2015)

II. POKUD NENÍ STANOVENO JINAK, ZODPOVÍDEJTE OTÁZKY NÁSLEDOVNĚ:

     Rozhodně nesouhlasím

     Nesouhlasím

     Nejsem si jist/a

     Souhlasím

     Rozhodně souhlasím

III. Vaše odpovědi budou anonymní, ale napište, prosím, jméno země, v níž působíte jako advokát. Výsledná data budou publikována formou srovnání jednotlivých států.
 
IV. Tento dotazník se týká  soudců pracujících ve vaší zemi na plný i částečný úvazek. Všechny otázky by proto měly být zodpovězeny pouze z hlediska profesionálního soudce.
Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T