5% of survey complete.
Gemiddeld kost het invullen van de vragenlijst zo'n 10 - 15 minuten.
Welkom bij de vragenlijst 'Wat motiveert jou?'

In deze vragenlijst leggen we je 10 vragen voor met 6 mogelijke antwoorden.
Door bij de vragen steeds die stellingen te selecteren die jij het meest op jou van toepassing vindt krijgen wij een indruk van wat jongeren motiveert.

Wanneer je de vragen beantwoordt met een specifieke omgeving in gedachten leren we meer over wat jou, in een bepaalde context, motiveert. Dat kan bijvoorbeeld op school zijn, maar ook bij sport of een privé situatie. In dit geval vraag je je per vraag af: 'Wat past bij mij als ik in die situatie ben?'

Zodra het totale onderzoek naar Persoonlijke drijfveren van jongeren is afgesloten ontvang je een samenvatting van het onderzoek.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met jouw gegevens.
Wel kunnen wij jouw reacties bundelen met die van anderen en op die manier groepseffecten zichtbaar maken. Daarbij zullen geen namen of verwijzingen zichtbaar zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming.

Alvast bedankt voor je medewerking aan ons onderzoek.

De Onderwijs Kwartiermaker
Anita Wuestman, ECHA Specialist in Gifted Education

T