INFORMÁCIÓK
 
A projektben az egészségügyi jógyakorlat a betegbiztonság javítására irányuló valamely tevékenység eredményes és hatékony megvalósításának részletes, az adott tevékenység során alkalmazandó megoldását jelenti. Céljuk az ismert betegbiztonsági kockázatok feltárása, kezelése.

Egy jógyakorlat részletes leírása kiterjed az adott tevékenység feltételeinek, javasolt résztvevőinek, helyszíneinek, időbeliségének, eszközeinek, dokumentációs hátterének bemutatására, egyúttal javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a jógyakorlat bevezetésével, fenntartásával kapcsolatos változtatásokat hogyan lehet elérni, mindeközben milyen nehézségekkel kell számolni, illetve milyen lehetőségek adódhatnak, amelyek támogatják a megvalósulást.    

Az alábbi sablon azt a célt szolgálja, hogy meghatározott szempontok szerint felmérjünk minél több, a hazai ellátásban működő jógyakorlatot. Ennek kapcsán általános képet kívánunk kapni az adott jógyakorlat relevanciájáról, tartalmáról, működőképességéről, melyek közül az általános bevezetésre, elterjesztésre leginkább alkalmasak kiválasztásra, és egy következő körben részletes kidolgozásra és ajánlásra kerülnek. Az ily módon feldolgozott jógyakorlatokat és kapcsolódó ajánlásokat egy kereshető elektronikus gyűjteménybe foglalva közzétesszük valamennyi egészségügyi szolgáltató számára, valamint egyes jógyakorlatok esetén a kórházak számára lehetőség adódik arra, hogy a projekt keretében oktatások, képzések segítsék azok bevezetését.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan témákban várjuk jógyakorlatok megküldését, melyek ténylegesen
  • valamely betegbiztonsági kockázat kezelését szolgálják (azaz annak bekövetkezését előzhetik meg vagy a következmények súlyosságát mérsékelhetik),
  • a kórházban vagy szakrendelőben rutinszerűen végzett tevékenységek, amelyek alapvetően nem a szakmai kérdések eldöntéséről szólnak, de hozzájárulhatnak a szakmai munka eredményes végrehajtásához,
  • működőképesek (vagyis legalább fél éve igazoltan működnek valamely szervezeti egységben, egységekben, vagy az intézetben).
 
A jógyakorlatokat az alábbi sablon kitöltésével tudják megküldeni számunkra. Természetesen több jógyakolat beküldésére is van lehetőség egy intézményből, ez esetben azonban a sablont jógyakorlatonként kérjük kitölteni. 
A kitöltéshez segédletként összeállítottunk egy mintát, amit az alábbi linken érhetnek el.

Jógyakorlatokat a projekt végéig, 2020. szeptember 30-ig várunk. 
A beérkezett jógyakorlatok értékelése időszakosan történik, a következő visszajelzési időszak várhatóan 2018. II. féléve. 
A témával kapcsolatosan felmerülő szakmai és technikai jellegű kérdéseiket kérjük, a jogyakorlatok@emk.sote.hu e-mail címen jelezzék.
 
Köszönjük!

Question Title

Kép
Page1 / 4
 

T