Teie panus uuringu läbiviimisel aitab tulevikus Jazzkaare festivali veelgi paremini korraldada. Küsimustik on anonüümne ning võtab aega umbes 5 minutit. Kõigi vastajate vahel loositakse välja järgmise Jazzkaare festivalipass.

Question Title

* 3. Millisel määral nõustute järgnevate väidetega festivali kohta?

  Ei nõustu üldse Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun täielikult Ei oska vastata
Festivalialal asuvad olmetingimused olid sobilikud.
Festivaliala oli puhas.
Festivaliala õhkkond oli hea.
Festivali programm oli loogilise ülesehitusega.
Festivali programm oli mitmekesine.
Programmi kaudu õppisin jazz-kultuuri tundma.
Teenindav personal oli valmis mind aitama.
Teenindaval personalil oli piisavalt teadmisi festivali kohta.
Teenindav personal vastas minu soovidele kiiresti.
Festivalialal müüdavad söögid ja joogid olid hea kvaliteediga.
Söögi ja joogi jaoks oli piisavalt valikuid.
Söök ja jook olid mõistliku hinnaga.
Festivalialal asuvad viidad pakkusid piisavalt teavet.
Voldikud pakkusid piisavalt teavet.
Festivali mobiilirakendus pakkus piisavalt teavet.
Infolauda oli lihtne leida.
Eelteave võimaldas mul saada hea ülevaate festivali programmist ja ajakavast.

Question Title

* 4. Kui palju raha kulutasite hinnanguliselt selleaastase Jazzkaare piletitele ühe isiku kohta?

Question Title

* 5. Kui palju raha kulutasite hinnanguliselt ühe kontserdikülastuse päeva jooksul ühes kontserdipaigas ühe isiku kohta? (v.a kontserdi pilet ja transpordikulud)

Question Title

* 6. Nimetage kuni 5 selleaastase Jazzkaare sponsorit meenumise järjekorras.

Question Title

* 7. Kas Jazzkaare sponsorlus mõjutab Teie suhtumist sponsori brändi positiivses suunas?

Question Title

* 8. Teie sugu

Question Title

* 10. Peamine alaline elukoht

T