Szanowni Państwo!

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety mającej na celu ocenę stanu usług publicznych w powiecie jasielskim. Ocena usług publicznych, to ocena tego wszystkiego, co władza samorządowa ma obowiązek dostarczać bądź zapewnić obywatelom, mieszkańcom określonej gminy, powiatu, województwa. Są to, na przykład, drogi, szkoły, wodociąg itp. Jako mieszkańcy poszczególnych gmin leżących w powiecie jasielskim, macie Państwo niepowtarzalną szansę oceny pięciu, wybranych kategorii usług publicznych: usługi edukacyjne, usługi opieki zdrowotnej, usługi kulturalne, usługi transportu i komunikacji oraz usługi komunalne. Państwa cenne odpowiedzi i sugestie zostaną uwzględnione w pracach nad Zintegrowaną Strategią Świadczenia Usług Publicznych w powiecie jasielskim.

Wypełnienie ankiety powinno zająć ok. 10 minut. Państwa odpowiedzi są anonimowe, a wyniki opracowane na podstawie ankiety będą prezentowane w formie zbiorczej (bez możliwości identyfikacji odpowiedzi z konkretną osobą). Prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.

Odpowiedź na część pytań jest wymagana do przejścia na kolejną stronę ankiety. Pytania takie oznaczono gwiazdką (*).

W razie jakichkolwiek pytań i komentarzy prosimy o kontakt z koordynatorem badania, dr Sewerynem Krupnikiem (seweryn.krupnik@uj.edu.pl).

Dziękujemy!

T