Opšti podaci

Poštovani/a,

Molim Vas da se setite nekog određenog teksta na domaćem ili stranom blogu na kojem ste pročitali konkretan savet za korišćenje nekog prozivoda / usluge ili savet za nekorišćenje određenog proizvoda i usluge (na primer mobilnog telefona, bankarske usluge, pića, kozmetičkog proizvoda, knjige, filma, turističke destinacije...).

Razmišljajući o tom konkretnom tekstu, potrebno je da izdvojite svega 5 minuta i odgovorite na pitanja u upitniku koji je potpuno anoniman (nije potrebno da ostavite čak ni mejl). Vaši odgovori će biti korišćeni u istraživačkom delu mog doktorata. Hvala mnogo!

Dragana Đermanović, dragana@bpg.digital

* 1. Pol

* 2. Starost

* 3. Obrazovanje

* 4. Oblast zaposlenja

* 5. Kolika su vam mesečna primanja?

* 6. Kategorija bloga sa kog ste dobili odabrani savet:

* 7. Link ka savetu sa bloga koju razmatrate za ovo istraživanje (nije obavezno)

Prijavite problem

T