Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Điều nào trong số này mô tả đúng nhất mối quan hệ của quý vị với Independence Northwest (INW)?

Question Title

* 2. Trên thang điểm từ 1 đến 5, quý vị đánh giá trải nghiệm của mình với chúng tôi tại Independence Northwest như thế nào?

Question Title

* 3. Quý vị muốn chia sẻ phản hồi gì với chúng tôi về trải nghiệm của quý vị khi làm việc với chúng tôi?

Question Title

* 4. Chúng tôi có thể làm gì để phục vụ quý vị, gia đình quý vị, người quý vị biết hoặc cộng đồng người khuyết tật tốt hơn không?

Question Title

* 5. Quý vị có muốn chúng tôi liên hệ với quý vị để theo dõi bất kỳ điều gì quý vị đã chia sẻ hôm nay không?

Question Title

* 6. Tên quý vị là gì (nếu quý vị thoải mái chia sẻ)?

Question Title

* 7. Nếu quý vị muốn chúng tôi liên lạc với quý vị, vui lòng nhập email hoặc số điện thoại của quý vị bên dưới và nhân viên văn phòng của chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong vòng năm ngày làm việc.

0 of 7 answered
 

T