Lai sekmētu Latvijas uzņēmumu dalību un zinātnisko institūciju un uzņēmumu sadarbību  ES pētniecības un inovācijas programmā "Apvārsnis Eiropa" (2021-2027), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina piedalīties aptaujā, atzīmējot Jūsu uzņēmuma  inovācijas intereses un konkurētspējas attīstības prioritārās jomas atbilstoši Latvijas Viedās Specializācijas stratēģijas jomām.

Aptauja atvērta līdz 2019. gada 18. oktobrim.

Aptauja sastāv no 1 jautājuma un tās aizpildīšana aizņem līdz 3 minūtēm.

Paldies jau iepriekš par veltīto laiku!

Papildus jautājumus vai komentārus aicinām sūtīt uz ris3@izm.gov.lv
Tehnisku problēmu gadījumā rakstiet uz aptaujas@izm.gov.lv

Question Title

* 1. Jūsu kontaktinformācija

Question Title

* 2. Lūdzu atzīmējiet Jūsu pārstāvētā uzņēmuma inovācijas intereses un prioritārās jomas uzņēmuma konkurētspējas attīstībai:

Question Title

* 3. Komentāri

Question Title

* 4. Piekrītu, ka mani personas dati tiek saglabāti Izglītības un zinātnes ministrijas datu bāzē un mana kontaktinformācija var tikt izmantota saziņai par programmas "ApvārsnisEiropa" un citām starptautiskās sadarbības iespēju aktualitātēm. Esmu informēta/-ts par to, ka man ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas datu bāzes, rakstot uz e-pastu ris3@izm.gov.lv.

T