1. Welkom

Page1 / 7
 
14% of survey complete.
Onderzoek. Inhuur extern personeel: HR of Inkoop? 

Het inhuren van interim professionals door organisaties is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Organisaties maken daarbij verschillende keuzes. Met dit onderzoek willen we voor organisaties die ‘inhuur van externe professionals’ serieus aanpakken of aan willen pakken, in kaart brengen welke trends er zichtbaar zijn en hoe andere organisaties omgaan met het organiseren van inhuur en het beleggen van taken en verantwoordelijkheden. De vragenlijst bestaat uit een twintigtal vragen/stellingen. 

Uitkomsten van dit onderzoek zullen op 18 september bekend worden gemaakt op een seminar 'Externe Inhuur - Sturen op kwaliteit' - georganiseerd door Harvey Nash en tevens verschijnen op verschillende kennissites: HRzone, InkopersCafé en ZiPconomy. Indien gewenst sturen wij een verslag toe. 

NOOT: de onderzoeksvraag beperkt zich tot het segment ‘interim professionals’. Dat wil zeggen opdrachten voor tijdelijke professionals (zelfstandig of detachering) op minimaal HBO werk- en/of denkniveau.

Hugo-Jan Ruts
ZiPconomy

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden zijn strikt anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. Individuele antwoorden worden op geen enkele wijze gedeeld met anderen noch gepubliceerd of anderszins gebruikt in een rapportage. 

T