1. Introductie

 
11% of survey complete.
introductie van de enquete
- het invullen van deze enquête duurt maximaal 10 minuten; na de inleiding op deze pagina volgen enkele pagina's met vragen.

Alvast bedankt voor het invullen !, de resultaten tot nu toe kun je vinden op www.buld.nl

NOOT: ik heb mijn studie eind 2009 afgerond maar neem de latere resultaten mee in mijn vervolgonderzoek.

Information Overload is de situatie waarin een individu meer informatie moet verwerken dan hij/zij op dat moment aan kan.
Voor mijn studie (Public Sector MBA aan Nyenrode) doe ik onderzoek naar dit fenomeen.


Aan de hand van deze enquête wil ik een beeld krijgen in welke mate en op welke wijze dit fenomeen onderkend wordt.

In onderstaande afbeelding is te zien dat de kwaliteit van de besluitvorming van een individu onder andere afhankelijk is van de hoeveelheid informatie waaraan hij/zij wordt blootgesteld.

Hierbij hebben deze prestaties (dat wil zeggen de kwaliteit van de besluitvorming of de redenering in het algemeen) van een individu een positieve correlatie met de hoeveelheid informatie die hij/zij ontvangt tot een bepaald punt.

Indien na dit punt, nog, meer informatie wordt verstrekt, zullen de prestaties van dit individu snel afnemen.

De informatie die na dit punt wordt aangeboden zal niet meer worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces en leiden tot Information Overload.

De last van een, te, zware informatiebelasting zal het individu verwarren, van invloed zijn op het vermogen prioriteiten te stellen, de kwaliteit van de besluitvorming doen afnemen en het moeilijker maken voorafgaande informatie te herinneren.

Question Title

Image

T