1. Vastausohjeet

Teemme tutkimusta suomalaisten sikainfluenssaan ja kausi-influenssaan liittyvistä käsityksistä ja kokemuksista. Teidän kokemukseksenne ja mielipiteenne ovat tutkimuksen kannalta erittäin tärkeitä.

Olkaa hyvä ja vastatkaa kaikkiin kysymyksiin. Lukekaa kysymykset huolellisesti, mutta vastatkaa nopeasti älkääkä jääkö pohtimaan liikaa kysymysten merkitystä. Kysymyksiin vastataan joko valitsemalla annetuista vastausvaihtoehdoista ohjeiden mukaan tai kirjoittamalla vastaus annettuun kohtaan. Mikäli mikään vastausvaihtoehdoista ei täysin vastaa mielipidettänne, valitkaa silloin sitä lähinnä oleva vaihtoehto. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan olemme kiinnostuneet nimenomaan Teidän mielipiteistänne ja kokemuksistanne. Pyrkikää siis vastaamaan mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Kyselyyn vastataan täysin nimettömänä eikä vastaajilta kysytä tai tallenneta mitään tunnistetietoja. Vastaaminen kestää n. 15 minuuttia.

Kiitos avustanne!
Page1 / 11
 

T