17% of survey complete.
Kartoituksen tarkoituksena on antaa kuva siitä, miten yrityksenne hyödyntää tietojärjestelmiä liiketoiminnan ohjaamisessa ja sen kehittämisessä.
Kartoituksella pyritään myös luomaan kuva sittä, miten hyvin ja syvällisesti eri toiminnanohjausjärjestelmän osiot on käytössä ja miten ne on integroitu.
Kysely kattaa myös erilaiset sähköiset palvelut ja rajapinnat.
Kysymyksiä on kaikkiaan 20 ja aikaa niihin vastaamiseen on hyvä varata n. 15 - 30 minuuttia.

Question Title

* 1. Valitse seuraavista osa-alueista ne, joissa käytössänne on jokin tietty järjestelmä tai ohjelmisto, jota pidetään taloushallinto-, toiminnanohjaus-, asiakkuudenhallinta tai muuna vastaavana ohjelmistona.
Taulukkopohjaisia tiedon tallennusohjelmistoja (kuten Excel) ei pidetä kyseisinä ohjelmistoina.
Aloita nimeämällä pääjärjestelmä (Kuten SAP, Baan, Lean, IBS, L7, Navision, Lemonsoft, Oscar tms.)

Question Title

* 2. Käytättekö järjestelmää SaaS tai pilvipalveluna vai onko se asennettuna omaan IT -infraanne?

  Kyllä Ei Osittain
Ostolisenssit
SaaS / vuokra lisenssit
Omassa ympäristössä
Pilvipalvelu

T