Ihaste Elukeskkond

Question Title

* 1. Kuidas te olete tervikuna rahul oma praeguse Ihaste elukeskkonnaga?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 2. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste looduskeskkonnaga?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 3. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste uue bussiliikluse sõidugraafikuga?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 4. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste uue bussiliikluse marsruutidega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 5. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste liikluse turvalisusega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul)

Question Title

* 6. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste teede ja tänavate planeeringuga ning korrashoiuga?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 7. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste kergliikluse ja kõnniteede korraldusega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 8. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste kommunikatsioonivõrkudega - elekter, gaas, kanalisatsioon, vesi?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 9. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste internetiühendusega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul)

Question Title

* 10. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste jäätmemajanduse korraldusega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 11. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste kaubanduse kättesaadavusega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 12. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste haridusteenuse kättesaadavusega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 13. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste lastehoiutingimustega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 14. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste laste sportimise- ja mängimisvõimalustega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 15. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste sportimisvõimalustega üldiselt?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 16. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste seniste elamuarendustega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 17. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste kavandatavate elamuarendustega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 18. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste avaliku ujumiskoha ja sadamaga Emajõe ääres?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 19. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste ühistegevuse korraldamise ja võimalustega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 20. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste kui asumi teemalise infovahetusega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 21. Kuidas te olete rahul praeguse Ihaste Seltsi tegevusega?  ( 1 = pole üldse rahul - 5 = olen väga rahul )

Question Title

* 22. Milliseid muudatusi sooviksite uutes bussiliikuse sõidugraafikutes ja marsruutides?

Question Title

* 23. Millised on Teie arvates peamised kitsaskohad Ihastes, mida oleks vaja ühiselt (või Ihaste Seltsi või Linnavalitsuse abiga) lahendada? (kuni viis märksõna valdkonna kohta)

Question Title

* 24. Milliste märksõnade kaudu iseloomustate teie jaoks ideaalset alukeskkonda? (kuni viis märksõna)

Question Title

* 25. Mida oleks selleks vaja teha, et see tulevase ideaalse elukeskkonnaga Ihaste saaks tegelikkuseks? (viis peamist tegevussuunda tähtsuse järgi)

Question Title

* 26. Millest tunnete Ihastes puudust?

Question Title

* 27. Milline on Teie suhtumine ühistegevusse Ihaste tuleviku heaks? (1 = ei pea üldse oluliseks - 5 = pean väga oluliseks)

Question Title

* 28. Kas olete valmis kaasa lööma ühistegevuses Ihaste heaks? (1 = ei ole üldse valmis kaasa lööma - 5 = kindlasti olen valmis osalema)

Question Title

* 29. Milline on Teie praegune suhe Ihaste Seltsiga?

Question Title

* 30. Kui Teil on kooli- või eelkooliealisi lapsi, siis kas olete valmis neid koolitama Ihastes asuvas tasulises erakoolis (hetkel on õppetasu keskmiselt 2400 eurot aastas) (1 = ei ole üldse valmis - 5 = olen kindlasti valmis)

T