Screen Reader Mode Icon

iCOP Slovensko

Vážené študentky a vážení študenti,

radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka projektu iCOP vytvorenom Univerzity of Wollongong v Dubaji v spolupráci s Európskou sieťou pre akademickú etiku (ENAI). Na dotazníku sa podieľala aj Nadácia Zastavme korupciu prostredníctvom jej Komunity Zastavme korupciu, čo je mládežnícka platforma pre mladých protikorupčných aktivistov. Tento projekt má za cieľ pochopiť problematiku písania prác na objednávku (tzv. contract cheating) – dôvody, postoje a povedomie.

Dotazník je určený pre študentov a študentky všetkých stupňov vysokých škôl, dennej aj externej formy. Vyplnenie trvá 5 – 10 minút a je anonymné. Vaša odpoveď je teda v bezpečí – respondent/-ka sa nedá žiadnym spôsobom identifikovať. Viac informácií o projekte nájdete na: academicintegrity.eu/wp/icop

Ďakujeme za Vaše zapojenie sa do projektu a otvorenosť. 

Tento projekt bol schválený etickou komisiou University of Wollongong – referencia: 2019/045. Ak máte akékoľvek obavy či sťažnosti ohľadne tohto prieskumu, kontaktujte osobu zodpovednú za etiku na čísle: 02 4221 4457, alebo emailom na: eves@uow.edu.au.

Osoba zodpovedná za zber dát: Ing. Veronika Králíková, Mendelova univerzita, Brno
0 z 35 zodpovedaných
 

T