Podatki o prijavitelju  in kratek opis HRM projekta

Dobrodošli v prijavnem obrazcu za HRM projekt 2017.  
Veseli smo, da ste se odločili deliti dobre prakse. 

Izpolnite prijavni obrazec in nam ga  čim prej pošljite, najkasneje pa do 15. oktobra 2017.
Predstavitev projekta nam lahko v obliki videa, pdf ali ppt datoteke pošljete na hrmprojekt@planetgv.si. Ni pogoj, a spodbujamo za lažje razumevanje projekta.

* 1. Naslov vašega HRM projekta oz. dobre HRM prakse.

* 2. Napišite kratek povzetek projekta (maksimalno 1500 znakov brez presledkov).

* 3. Kakšna je bila potreba po spremembi oziroma, zakaj ste se odločili za ta projekt (do 1.000 znakov brez presledkov)?

* 4. Moč in navdih - kaj dela projekt učinkovit in kakšni so učinki (do 1.500 znakov brez presledkov)?

* 5. Sodelovanje in povezovanje - opišite vlogo in aktivnost vodstva (do 1.000 znakov brez presledkov).

* 6. Izvirnost - v čem je vaš projekt oziroma vaša praksa izvirna (do 1.000 znakov brez presledkov)?

* 7. Prosim, izpolnite podatke o prijavitelju HRM projekta

* 8. Čas začetka projekta.

Date /Time

* 9. Čas (predvidenega) zaključka projekta.

Date / Time

* 10. Število zaposlenih v podjetju oz. organizaciji.

* 11. Strinjam se s splošnimi pogoji prijave

* 12. Izjavljamo, da so vsi podatki resnični in se strinjamo, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

Hvala  za vašo prijavo. Po 20. oktobru vam pošljemo obvestilo o uvrstitvi.
Dodatne informacije: hrmprojekt@planetgv.si. Na ta naslov lahko tudi po vaši želji pošljete predstavitev projekta bodisi v video obliki, kot prezentacijo, pdf ...
Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T