Informacije iz ankete će poslužiti da se dobije aktuelan pregled kapaciteta ljudskih potencijala u BiH prije krize izazvane pandemijom COVID- 19, zajedno sa mogućnostima edukacije i obuke za razvoj ljudskih potencijala u turizmu. Bili bismo Vam veoma zahvalni ako biste popunili sljedeći upitnik.

Question Title

* 1. Naziv hotela ili motela:

Question Title

* 2. Kako je Vaš hotel kategorisan? (Ukoliko se radi o motelu odaberite opciju Drugo i navedite koliko zvjezdica imate)

Question Title

* 3. Kontakt osoba:

Question Title

* 4. Radno mjesto:

Question Title

* 5. Opština/općina ili grad:

Question Title

* 6. Telefon/Mobitel:

Question Title

* 7. Email:

Question Title

* 8. Da li je vlasnik privrednog subjekta ujedno i njegov menadžer?

Question Title

* 9. Molimo navedite veličinu privrednog subjekta:

Question Title

* 10. Kakva je bila prosječna starosna struktura većine Vaših uposlenika prije krize izazvane pandemijom COVID-19? (Označite odgovarajući kružić)

Question Title

* 11. Molimo naznačite broj osoblja ukupno i u svakom odjelu prije krize izazvane pandemijom COVID-19:

Question Title

* 12. Od ukupnog broja Vaših zaposlenih, koliki procenat su činile žene?

0% 100%
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Koliki je procenat radnika radio puno radno vrijeme?

0% 100%
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Prije krize izazvane pandemijom COVID-19, koliki procenat ukupnih prihoda Vašeg privrednog subjekta se izdvajao za plate?

0% 100%
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 15. Molimo naznačite prosječnu neto platu (mjesečnu u BAM) prije krize izazvane pandemijom COVID-19 ukupno i u različitim odjelima:

Question Title

* 16. Prije krize izazvane pandemijom COVID-19, koju vrstu obuke ste obezbjeđivali Vašem osoblju? Označite sve što je primjenljivo.

Question Title

* 17. Prije krize izazvane pandemijom COVID-19, koliko je Vaših uposlenika bilo educirano da vrši obuke?

Question Title

* 18. Molimo naznačite sadašnji (trenutni) broj osoblja ukupno i u svakom odjelu:

Question Title

* 19. Da li su Vaši uposlenici obučeni da rade u više odjela?

Question Title

* 20. Da li imate plan obuka za 2021. godinu kako biste se pozabavili pitanjima oporavka od krize?

Question Title

* 21. Da li za pomenuti plan imate izdvojena budžetska sredstva za obuke? Ako imate, koji je to % ukupnog budžeta za osoblje za 2021. godinu?

Question Title

* 22. Odredite prioritetne potrebe za obukom Vašeg osoblja u 2021. godini kako biste se pozabavili pitanjem  oporavka od krize izazvane pandemijom COVID-19? Molimo poredajte po važnosti, gdje je 5 od najveće, a 1 od najmanje važnosti. 

  1 (najmanje važno) 2 3 4 5 (najvažnije)
1. Vođenje šanka
2. Osnovne kulinarske vještine
3. Komunikacija
4. Računarske vještine (za supervizore)
5. Engleski jezik
6. Informisanost o klijentima/gostima (razumijevanje potreba i želja gostiju)
7. Briga o klijentima/gostima
8. Protivpožarna zaštita, sigurnost i zaštita
9. Zdravstveni i higijenski standardi
10. Domaćinstvo i vešeraj
11. Obuka za ljudske resurse (motivisanje osoblja, vođstvo, vještine ocjenjivanja rada zaposlenih)
12. Osmišljavanje i planiranje jelovnika
13. Prodaja i marketing
14. Vještine pružanja usluga pića i hrane
15. Informisanost o industriji turizma
16. Obuka za predavače

Question Title

* 23. U ovom trenutku, koliko ukupno imate upražnjenih radnih mjesta u Vašem hotelu?

Molimo naznačite u kojim odjelima su upražnjena radna mjesta.

Question Title

* 24. Prema Vašim predviđanjima, koliko će ukupno uposlenika trebati Vašem hotelu u 2021. godini? Molimo naznačite potrebe svakog odjela (Ako se Vaši odgovori poklapaju sa odgovorima u prethodnom pitanju, možete ovo pitanje preskočiti).

Question Title

* 25. Prije krize izazvane  pandemijom COVID-19, da li ste generalno imali problema sa odlaskom osoblja? Ako da,  koji je procenat godišnje promjene osoblja?

Question Title

* 26. Koji su bili glavni razlozi za odlazak osoblja? Molimo poredajte po stepenu učestalosti gdje je 5 najčešće, a 1 najrjeđe?

  1 (najrjeđe) 2 3 4 5 (najčešće)
1. Potraga za boljom platom
2. Potraga za boljim uslovima rada
3. Dobili bolje mogućnosti edukacije
4. Dobili radno mjesto u inostranstvu
5. Sukob sa kulturološkim vrijednostima
6. Neprofesionalno ponašanje

Question Title

* 27. Nakon krize izazvane pandemijom COVID-19, koje planove razvoja ćete provoditi u naredne četiri godine? (2021-2024)  Molimo poredajte po važnosti, gdje je 5 od najveće, a 1 od najmanje važnosti. 

  1 (najmanje važno) 2 3 4 5 (najvažnije)
1. Fizičko proširenje
2. Modernizacija prostora ili preuređenje
3. Zapošljavanje većeg broja osoblja
4. Mogućnosti obuke za osoblje
5. Unaprjeđenje usluga za klijente
6. Zapošljavanje većeg broja žena

Question Title

* 28. Nakon krize izazvane pandemijom COVID-19, s kojim izazovima je vjerovatno da će se Vaša firma suočiti u naredne četiri godine? Molimo poredajte po važnosti, gdje je 5 od najveće, a 1 od najmanje važnosti.

  1 (najmanje važno) 2 3 4 5 (najvažnije)
1. Sigurnost i zaštita
2. Manjak kvalifikovanog osoblja
3. Obuka osoblja (prekvalifikacija nakon krize)
4. Održavanje nivoa poslovnih aktivnosti
5. Kontrola tekućih troškova

Question Title

* 29. Koje su Vaše eventualne preporuke za otklanjanje sljedećih izazova krize izazvane pandemijom COVID-19 za  oporavak?

Question Title

* 30. Ukoliko niste imali dovoljno prostora da odgovorite na neko od pitanja, ili želite nešto dodati na temu situacije i potreba za radnom snagom, molimo da iskoristite prostor ispod: 

T