סטודנטיות וסטודנטים יקרים!
מחלקת מעורבות חברתית של האגודה ודקנאט הסטודנטים מזמינים אתכם.ן למלא את טופס שעות ההתנדבות המקוון 

Question Title

* 1.
שם מלא

Question Title

* 2.
מספר תעודת זהות

Question Title

* 3.
מספר פלאפון

Question Title

* 4.
כתובת מייל 

Question Title

* 7.
בחר העמותה / הארגון בו התנדבת 

Question Title

* 8.
אנא הוסיפו את השם המלא ומספר הפלאפון של איש הקשר מהארגון בו התנדבתם 

Question Title

* 9.
מספר שעות ההתנדבות

Question Title

* 10.
במילוי טופס זה אני מתחייב.ת כי כל הפרטים עליהם הצהרתי בטופס הינם נכונים ומאומתים אל מול הארגון/העמותה בו התנדבתי 

T