Yn yr Hydref bydd Yr Hen Lyfrgell - canolfan Gymraeg Caerdydd, yn agor yn yr Aes. Y nod yw creu canolfan groesawgar yng nghalon ein prifddinas sy’n dathlu, hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg fel iaith fyw ar gyfer holl ddinasyddion Caerdydd a’i hymwelwyr. Bydd amrywiaeth o weithgareddau a darpariaeth i ddenu pobl o bob oed a chefndir drwy’r drysau yn Gymry Cymraeg, dysgwyr a theuluoedd di-Gymraeg.

I sicrhau ein bod ni’n cynnig y ddarpariaeth gywir mae’n hollbwysig i glywed barn pobl Caerdydd, a thu hwnt, am yr hyn hoffech chi ei weld yn y Ganolfan. Mae’r holiadur hwn yn fodd o gasglu barn a gwybodaeth fydd yn ein helpu wrth gynllunio camau cyntaf y ganolfan. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Question Title

* 1. Oedran:

Question Title

* 2. Amdanoch chi (ticiwch bob blwch perthnasol):

Question Title

* 3. Beth fyddai'n eich denu chi i ymweld âr Hen Lyfrgell? (ticiwch bob blwch sy'n berthnasol)

Question Title

* 4. Pa fath o ddigwyddiadau/gwasanaethau hoffech chi weld yr Hen Lyfrgell yn cynnig i OEDOLION? (ticiwch bob blwch sy'n berthnasol)

Question Title

* 5. Pa fath o ddigwyddiadau/gwasanaethau hoffech chi weld yr Hen Lyfrgell yn cynnig i DDYSGWYR? (ticiwich bob blwch sy'n berthnasol)

Question Title

* 6. Pa fath o ddigwyddiadau hoffech chi weld yr Hen Lyfrgell yn cynnig i BLANT? (ticiwch bob blwch sy'n berthnasol)

Question Title

* 7. Mae Amgueddfa Stori Caerdydd yn rhan o'r Hen Lyfrgell, pe byddai gweithdai, teithiau a darlithoedd yn cael eu trefnu gan yr Amgueddfa a fyddai diddordeb gennych i fynychu?

Question Title

* 8. Ydych chi wedi ymweld â'r amgueddfa a/neu mynychu unrhyw ddigwyddiadau gan Amgueddfa Stori Caerdydd yn y gorffennol?

Question Title

* 9. Os do, sut glywsoch chi am yr amgueddfa/digwyddiadau?

Question Title

* 10. Hoffech chi weld Amgueddfa Stori Caerdydd yn cynnal mwy o ddigwyddiadau Cymraeg am hanes y ddinas drwy gydol y flwyddyn?

Question Title

* 11. A hoffech chi weld yr Hen Lyfrgell ar agor:

Question Title

* 12. Ar hyn o bryd, pa mor aml ydych chi'n mynd mewn i ganol y ddinas yn ystod yr wythnos:

  Mwy na 3 gwaith 2-3 gwaith Unwaith Llai rheolaidd
Llun i Gwener?
Ar benwythnos?
Gyda'r Nos?

Question Title

* 13. Beth sy'n eich denu i ganol y ddinas ar hyn o bryd? (ticiwch bob blwch sy'n berthnasol)

Question Title

* 14. Sut ydych chi fel arfer yn cyrraedd canol y ddinas?

Question Title

* 15. Sut hoffech chi dderbyn gwybodaeth am waith a newyddion diweddaraf yr Hen Lyfrgell? (ticiwch bob blwch sy'n berthnasol)

Question Title

* 16. Bydd angen cefnogaeth ac ewyllys da'r gymuned i sicrhau dyfodol a llwyddiant y ganolfan, a fyddech chi'n debygol o ymuno â chynllun 'Ffrindiau yr Hen Lyfrgell'?

Question Title

* 17. Faint fyddech chi'n hapus i gyfrannu'n fisol?

Question Title

* 18. Beth fyddai'n eich annog i gofrestru fel 'Ffrind' i'r Hen Lyfrgell?

Question Title

* 19. Unrhyw sylwadau pellach?

Question Title

* 20. Os hoffech glywed mwy am yr Hen Lyfrgell, nodwch eich cyfeiriad ebost isod

Question Title

* 21. Enw (Dewisol)

T