Bruk av hemoglobin i sykehjem

Kjære sykehjemslege og andre interesserte lesere,


I mai 2013 sendte Noklus ut tre pasienthistorie som omhandlet bruk og tolking av hemoglobin på sykehjem, som ledd i jevnlige utsendelser av sykehistorier for å illustrere nytten av laboratorieanalyser i sykehjem (1).

373 leger ved ca 40 % av alle sykehjem svarte på kasuistikkene høsten 2013. På de neste sidene kan du teste deg selv ved å svare på kasuistikken, og deretter se svarfordelingen for sykehjemsleger som svarte på kasuistikken høsten 2013. Til slutt følger noen generelle råd mht. vurdering av hemoglobin-resultat. Antatt tidsbruk er ca 10-15 minutter. Spørsmål merket * må besvares da det avgjør videre spørsmålsstilling.


Vennlig hilsen,

Svein Ivar Fylkesnes, sykehjemslege
Aart Huurnink, sykehjemslege
Geir Thue, fastlege, professor
Kari van den Berg, laboratoriekonsulent
Ann Helen Kristoffersen, laboratorielege
Sverre Sandberg, leder av Noklus, professor
Siri Fauli Munkerud, prosjektleder, PhD, helseøkonom

T