Question Title

Metodologia:

Metodologia:
Witamy w badaniu Advanced Manufacturing, która pozwoli na określenie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Wyniki ankiety pomogą wskazać Państwu przedsiębiorstwu ścieżkę rozwoju, co pomoże skierować fabrykę na drogę do firmy bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i realizującej produkcję z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań.

Jak najefektywniej wykorzystać ankietę:
 • Ankieta powinna być wypełniona niezależnie przez 3-5 osób z różnych działów w ramach jednego przedsiębiorstwa, np. dyrektora zakładu, szefa produkcji, lidera utrzymania ruchu, działu IT, zaopatrzenia, sprzedaży, HR… To pozwoli na zbudowanie wiarygodnego obrazu sytuacji firmy i zidentyfikowanie najważniejszych obszarów do dyskusji.
 • Warto poświecić trochę więcej czasu na wypełnienie ankiety - ok. 1-1,5 godziny.
 • Udzielaj odpowiedzi tak szczerych, jak to tylko możliwe.
 • Staraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie tylko te dotyczące Twojego działu.
 • Jeśli pytanie jest bardzo problematyczne i nie masz nawet intuicji, jak odpowiedzieć, możesz pominąć pytanie. Prosimy jednak o informację w komentarzu.
 • Możesz przerwać wypełnianie ankiety i wrócić do niej na tym samym urządzeniu w dogodnym momencie.

Struktura badania
Ankieta ADMA składa się z 7 rozdziałów, każdy z nich podzielony jest na sekcje, a te z kolei na pytania.
 • Obszar 1: Zaawansowane technologie produkcji
 • Obszar 2: Cyfrowa Fabryka
 • Obszar 3: EKO fabryka
 • Obszar 4: Inżynieria zorientowana na klienta końcowego (End-to-end)
 • Obszar 5: Organizacja skoncentrowana na człowieku
 • Obszar 6: Inteligentna produkcja
 • Obszar 7: Otwarta fabryka zorientowana na łańcuch wartości
Każde pytanie pozwala ocenić firmę w skali od 1 do 5, gdzie 1 (pierwsza odpowiedź na liście) odpowiada bardzo tradycyjnej firmie bez rozwiązań cyfrowych, a ocena 5 (ostatnia opcja) to bardzo nowoczesna fabryka, stanowiąca inspirację dla innych przedsiębiorstw.

Aby uniknąć subiektywnych ocen, każda odpowiedź prezentuje określony stan w firmie. Jeśli coś w opisie jest nieprawdziwe dla Twojej firmy, sprawdź niższą ocenę. Po zaznaczeniu właściwej oceny warto zerknąć na wyższą ocenę, aby zrozumieć, co eksperci uznają za wyższy poziom dojrzałości cyfrowej w tym konkretnym zagadnieniu.

Question Title

Obraz
Page1 / 11
 
9% of survey complete.

T