Cyn cwblhau’r ffurflen, darllenwch y canllawiau ar wneud cais os gwelwch yn dda.

Casglwch yr holl wybodaeth fyddwch ei angen a’i roi mewn fersiwn ‘word’ o’r ffurflen cyn cwblhau’r ffurflen ar-lein hon.

Gellir cael hyd i ganllawiau gwneud cais, ffurflen ‘word’ a chymorth gyda syniadau am weithgareddau yn www.britishscienceassociation.org/welshgrant

* 1. Enw'r ymgeisydd

* 2. Enw'r sefydliad/ysgol

* 3. Cyfeiriad - llinell 1

* 4. Cyfeiriad - llinell 2

* 5. Tref/Dinas

* 6. Sir

* 7. Côd post

* 8. Rhif ffôn

* 9. Cyfeiriad e-bost

* 10. Côd didoli'r banc

* 11. Rhif y cyfrif

* 12. Teitl y digwyddiad

* 13. Lleoliad

* 14. Dyddiad y digwyddiad

* 15. Disgrifiad o'r digwyddiad arfaethedig a manylion amdano, gan gynnwys ei nodau, ei gynulleidfa darged, sut yr ydych yn bwriadu marchnata eich digwyddiad, a sut y mae'n bodloni'r meini prawf ar gyfer cymhwyso.

* 16. Faint o bobl yr ydych yn gobeithio eu denu i'r digwyddiad?

* 17. A yw'r digwyddiad hwn wedi cael ei gynnal o'r blaen? Os felly, sut y cafodd ei ariannu?

* 18. A ydych yn gweithio mewn partneriaeth ag unrhyw sefydliadau eraill? Os felly, nodwch hwy a disgrifiwch natur y bartneriaeth.

* 19. Nodwch gyllideb fras ar gyfer y digwyddiad hwn gan nodi beth y bydd y grant yn ei ariannu.

* 20. Rhowch fanylion unrhyw arian arall a gafwyd ar gyfer y digwyddiad hwn.

T