Özet

Core Strateji olarak, geliştirmekte olduğumuz Girişimci Kurum Olgunluk Endeksi anketini sizlerle paylaşıyoruz. Anketimiz, sizlerden alacağımız değerlendirmeler sonrasında son haline getirilecektir. 

Amacımız, şirketlerin kurumiçi girişimcilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarını analiz etmek, şirket- sektör ve Türkiye genelinde bu alana yönelik kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirmektir. 

Anketi cevaplayan kurumlar için şirket özelinde kurumiçi olgunluk endeksi hesaplanacak ve kurumiçi girişimcilik faaliyetlerini daha etkin yönetebilmeniz için öneriler paylaşılacaktır.

Şirketiniz ile ilgili hiçbir veri, 3. kurum ve kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ankete katılımınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. 

Önemli Not: Anket, Türkiye'de yürütülen kurumiçi girişimcilik faaliyetlerini ölçümlemeyi hedeflemektedir. Global menşeli kurumların, sadece Türkiye faaliyetlerini değerlendirmeleri beklenmektedir.

Question Title

* 1. ŞİRKET ADI:

Question Title

* 2. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR:

Question Title

* 3. ŞİRKET:

Question Title

* 4. ŞİRKETİN ÇALIŞAN SAYISI

Question Title

* 5. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ TOPLAM SÜRE

Question Title

* 6. ŞİRKETİN İNOVASYON BİRİMİ;

Question Title

* 7. ANKETİ DOLDURAN KİŞİ

Question Title

* 8. ANKETİ DOLDURAN KİŞİ ÜNVANI

Question Title

* 9. ANKETİ DOLDURAN KİŞİ E-POSTA ADRESİ

Question Title

* 10. ANKETİ DOLDURAN KİŞİ TELEFON NUMARASI

Question Title

* 11. Şirket, yenilikçi fikirleri geliştirirken destek alabileceği tüm oyuncuları (danışmanlar, yatırımcılar, üniversiteler, startuplar, merkezler ve diğer ekosistem üyeleri) tanımlamıştır.

Question Title

* 12. İnovasyon projesinin hayata geçirilmesi için 2. denemenin yapılmasına izin verilmez.

Question Title

* 13. Şirket içi birimleri, yenilikçi fikirlerin uygulanmasını destekler.

Question Title

* 14. Şirket, dışarıdaki paydaşlar (danışmanlar, yatırımcılar, üniversiteler, startuplar, merkezler ve diğer ekosistem üyeleri) ile sadece proje bazlı ve tek yönlü iletişim kurar.

Question Title

* 15. Şirket içinde, yenilikçi fikirleri destekleyici eğitimler için ayrılmış bir bütçe bulunmaktadır.

Question Title

* 16. Şirket yeni ürün ve fikirler için bütçe ayırır.

Question Title

* 17. Şirket, inovasyon alanındaki bilgi ve birikimini dış paydaşların gelişimi için kullanır.

Question Title

* 18. Çalışanların yenilikçi fikirleri ancak orta düzey yöneticiler vasıtasıyla üst yönetime sunulur.

Question Title

* 19. Orta düzey yöneticiler, çalışanların yenilikçi fikirlerini dinler.

Question Title

* 20. Çalışanlar yenilikçi fikirlerini destekleyici eğitimler alırlar.

Question Title

* 21. Şirket, inovasyon yönetimini daha etkin kılmak için farklı paydaşlar ile etkileşim halindedir.

Question Title

* 22. İnsan kaynakları, çalışanların yenilikçi fikirleri hayata geçirmeyi destekleyici eğitimleri araştırır ve organize eder.

Question Title

* 23. Şirket içerisinde başarısızlıklar kabul görür.

Question Title

* 24. Şirket içerisinde departmanlar arası iş birliği kültürü desteklenir.

Question Title

* 25. Orta düzey yöneticiler, inovasyon alanındaki güncel gelişmeleri paylaşarak çalışanları besler.

Question Title

* 26. İnovasyon alanında şirket dışı paydaşlarla kurulan işbirlikleri, şirkete güç katar.

Question Title

* 27. Orta düzey yöneticiler, sadece kısa vadeli KPI'lara odaklanır.

Question Title

* 28. Şirket, ana iş dışındaki fırsatlara düzenli yatırım yapar. (İnsan kaynağı, zaman, maddi kaynak vs.)

Question Title

* 29. Yenilikçi fikirleri hayata geçirmek, kişisel performans değerlendirme kriterleri içinde yer alır.

Question Title

* 30. Şirkette, girişimciler ile çalışmayı destekleyecek süreçler tanımlanmıştır.

Question Title

* 31. CEO, çalışanlara yeni iş alanları keşfetme ve bu alanlardaki fırsatları değerlendirme konusunda insiyatif verir.

Question Title

* 32. Şirket çalışanlarının, yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için tanımlanmış bir zamanı vardır.

Question Title

* 33. Yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için farklı birim çalışanları bir arada çalışabilir.

Question Title

* 34. Çalışanlar, kendi işini iyileştirme konusunda insiyatif alır.

Question Title

* 35. Çalışanlar işi nasıl yapacaklarını sadece yöneticilerinden gelen yönergeye bağlı kalarak yürütür.

Question Title

* 36. Şirketin, girişimcilere sunabileceği kaynaklar ve imkanlar tanımlanmıştır.

Question Title

* 37. Şirket dışı paydaşlar ile yürütülen projeler ve işbirliklerinde iki tarafın da yararı gözetilir.

Question Title

* 38. Yenilikçi fikirler deneyen çalışanlar ödüllendirilir.

Question Title

* 39. Yenilikçi fikirlerin uygulanması için diğer projeler gibi aynı standart kurumsal süreçler işletilir.

Question Title

* 40. Şirket, ana iş kolu dışında yeni iş alanları ile ilgili düzenli araştırma yapar.

Question Title

* 41. Çalışanlar yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için çaba sarf eder.

Question Title

* 42. Şirket içinde inovasyon çalışmaları, diğer projelerde kullanılan KPI'lar ile ölçülür.

Question Title

* 43. CEO ve üst yönetim kurumsal inovasyon süreçlerini düzenli takip eder.

Question Title

* 44. İnovasyon alanında şirket dışında gerçekleşen etkinliklere katılım için bütçe ayrılmıştır.

Question Title

* 45. Çalışanlar fikirlerini geliştirmek için başka birim ve kişilerle fikir alışverişi yapar.

Question Title

* 46. CEO, şirket içinde inovasyon çalışmalarının öncülüğünü yapar.

Question Title

* 47. Orta düzey yöneticiler yenilikçi fikirleri teşvik eder.

Question Title

* 48. Şirket içerisinde yenilikçi fikirler üretilir.

Question Title

* 49. Çalışanlar yenilikçi fikirlerini ticarileştirir.

Question Title

* 50. Şirketin girişimciler ile iş birliği geliştirme stratejisi tanımlanmıştır.

Question Title

* 51. Orta düzey yöneticiler çalışanların yenilikçi fikirleri için yol gösterir.

Question Title

* 52. Çalışanların, yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için gerekli kaynaklara erişimi vardır.

Question Title

* 53. Şirket içinde yenileşim ihtiyacı hissedilmektedir.

Question Title

* 54. İnovasyon alanında şirket dışı paydaşlarla işbirliği yapmak, işimizin geleceği için kritiktir.

Question Title

* 55. Şirket içinde deneme yanılma gerektiren inovasyon projelerine bütçe ayrılmaktadır.

Question Title

* 56. Şirket sadece içeride değil, şirket dışı paydaşlar ile de proje geliştirir.

Question Title

* 57. Şirket içerisinde çalışanların kendi kendilerine harekete geçebilecekleri ortamları vardır.

Question Title

* 58. Orta düzey yöneticiler çalışanların yenilikçi fikirleri için ihtiyaç duydukları bağlantıları kurmalarını sağlar.

Question Title

* 59. CEO, şirket dışı paydaşlar ile iş birliğine yönelik fırsatları değerlendirir.

Question Title

* 60. Çalışanlar şirket içerisindeki tüm ekipler ile kendi aralarında özgürce iletişim kurabilirler.

Question Title

* 61. Şirketin kurumsal inovasyon planı tüm çalışanlar tarafından bilinir.

Question Title

* 62. Yönetim Kurulu, CEO'ya yeni iş alanları keşfetme ve bu alanlardaki fırsatları değerlendirme konusunda insiyatif verir.

Question Title

* 63. Anket hakkında genel görüş ve önerileriniz

T