Tomhaltas agus úsáid fuinnimh

Táimid ag lorg eolais maidir leis an dóigh is fearr daoine mar tú a chur ar an eolas faoi chostais fuinnimh a shábháil. Suirbhé gairid é seo nach dtógfaidh ach deich mbomaite agus tabharfaidh sé treoir dúinn maidir le heolas níos fearr agus níos soiléire a chur ar fáil don phobal. Go raibh maith agat as é a chomhlánú.

Question Title

* 1. An bhfuil tú eolach agus an bhfuil taifead agat ar thomhaltas fuinnimh do thí féin?

Question Title

* 2. Cé na billí fuinnimh a íocann tú?

Question Title

* 3. Socraím mo chóras teasa/fuaraithe ar an socrú is éifeachtúla don séasúr atá ann

Question Title

* 4. Seo thíos roinnt dóigheanna le fuinneamh a shábháil. Cé acu atá déanta agat, nó a dhéanfá?

  Iontach neamhdhóchúil Neamhdhóchúil Neodrach Dócha An Dóchúil/Déanta cheana féin Ní thuigim
Soláthróir leictreachais a athrú
Seanghléasanna a athrú agus cinn éifeachtúla a fháil
Iompar a athrú le níos lú fuinnimh a úsáid
Insliú agus séalú aeir a dhéanamh le caillteanas teasa agus siorradh a laghdú
Cuirim as gach gléas is gá ag an lasc (leis an fhuinneamh fuireachais a laghdú)
Cuirim as mo chuid soilse nuair nach bhfuil siad de dhíth
Coinním na fuinneoga agus na doirse druidte nuair a bhíonn an teas ar siúl
Coinním radaitheoirí saor ó aon chlúdach nó aon bhacainn
Úsáidim dallóga le teocht seomra a smachtú (iad a oscailt agus é fuar grianmhar, iad a dhruidim agus é te grianmhar)

Question Title

* 5. Cé acu seo a spreagann thú le do thomhaltas fuinnimh a laghdú?

  Easaontaíom go láidir Ní Aontaím Neodrach Aontaím Aontaím go láidir N/A
Athrú aeráide
Airgead a shábháil ar bhillí fuinnimh
Acmhainní nadúrtha a shábháil
Dea-shampla a dhéanamh do dhaoine eile

Question Title

* 6. Cá mhéad a aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas?

  Easaontaíom go láidir Ní Aontaím Neodrach Aontaím Aontaím go láidir Ní thuigim
Nuair a cheannaím gléas nua is í an éifeachtúlacht fuinnimh an rud is tábhachtaí nuair a dhéanaim an cinneadh.
Tá mé toilteanach infheistíocht a dhéanamh le fuinneamh in-athnuaite a chur isteach i mo theach.
Tá mé toilteanach níos mó airgid a chaitheamh le fuinneamh in-athnuaite a chur isteach i mo theach.
Tá mé toilteanach níos mó airgid a chaitheamh le go bhfaighinn fuinneamh in-athnuaite ó chomhlacht seachtrach.
Tá cultúr maith éifeachtúlachta i mo cheantar.

T