* 1. Cén bhliain ina bhfuil tú? ~ What year are you in?

* 2. An maith leat Gaeilge? ~ Do you like Irish? 1- Ní maith liom~I dislike it, 5- Is breá liom~I love it.

* 3. An raibh tú riamh sa Ghaeltacht? ~ Were you ever in the Gaeltacht?

* 4. Conas atá do chuid Gaeilge? ~ How is your Irish? 1-Lag~Poor, 5-Láidir~Strong.

* 5. An bhfuil Gaeilge éasca a fhoghlaim i gcompatáid le Francis mar shampla? ~ Do you find Irish easy to learn in comparison to French for example?

* 6. Conas gur féidir an Ghaeilge a speagadh sa scoil? ~ How can we encourage Irish speaking in school?

* 7. An mbeadh suim agat páirt a ghlacadh i...? ~ Would you be interested in...?

T