DIF-IMP-001 Formulari de reserves activitats Difusió de la Ciència

Question Title

* 1. Nom del centre educatiu

Question Title

* 2. Adreça del centre educatiu

Question Title

* 3. NIF

Question Title

* 4. Tipologia del centre educatiu

Question Title

* 5. Telèfon del centre educatiu

Question Title

* 6. Mail del centre educatiu

Question Title

* 7. Nom i cognoms professorat sol·licitant

Question Title

* 8. Mail de contracte del professorat sol·licitant

Question Title

* 9. Activitat sol·licitada:

Question Title

* 10. Data de l'activitat

Question Title

* 11. Número d'alumnat

Question Title

* 12. Número de professorat

Question Title

* 13. Curs:

Question Title

* 14. Condicions de la reserva:

Question Title

* 15. Protecció de dades

T