ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕСТ 

Това е заключителният контролен инструмент на пилотното обучение в рамките на обучението H-CARE. Тестът се състои от 20 въпроса като Вие трябва да изберете един отговор, който считате за верен. За да попълните теста, трябва да отговорите на всеки един въпрос. За да преминете успешно теста трябва да постигните минимум 12 верни отговора, а това означава, че Вие вече притежавате необходимите знания, умения и компетенции, за да бъдете добър Консултант продажби на помощни технически средства и хранителни добавки.

Question Title

* 1. Име и Фамилия

Question Title

* 2. Вашият e-mail адрес

Question Title

* 3. Когато нареждате Вашия магазин, кои предмети  могат да бъдат опасни за хора с увреждания, докато се приджижват наоколо?

Question Title

* 4. Когато питате за специалните нужди на клиента Ви, с цел да предложите специфично медицинско приспособление за лична нужда или помощна технология:

Question Title

* 5. Вашият магазин е посетен от клиент с увреден слух, придружен от преводач на жестомимичен език. Какво трябва да направите, ако трябва да предложите продукт?

Question Title

* 6. Какво се разбира под здравословно хранене?

Question Title

* 7. Добрият продавач на храни или хранителни добавки трябва да е добре информиран за:

Question Title

* 8. Кое е вярното твърдение?

Question Title

* 9. Кое от следните не е един от шестте класове на хранителните добавки?

Question Title

* 10. Кое от следните твърдения е вярно за минералите?

Question Title

* 11. Протеините се срещат в:

Question Title

* 12. Кое от следните твърдения за макромулекулите е вярно?

Question Title

* 13. Какво е въглеводород?

Question Title

* 14. Клиент със зрително увреждане влиза във Вашия магазин да търси информация за специфично техническо помощно средство. Вие показвате наличните продукти, поддържайки професионален разговор с него/нея. Към края на продажбата, Вие трябва да отидете до склада да донесете избрания от клиента продукт:

Question Title

* 15. Клиент с инвалидна количка влиза в магазина Ви, търсещ информация за определено техническо средство. Вие ще трябва да му обясните всички характеристики на продукта, което ще отнеме поне 10 минути. Как ще постъпите?

Question Title

* 16. Кое от следните е задължение на търговския представител?

Question Title

* 17. Кое от следните не бива да бъде допускано по време на справяне с възраженията на клиентите?

Question Title

* 18. Кое от следните не е част от информацията за продажбата?

Question Title

* 19. Какво се намира от лявата страна на счетоводния баланс?

Question Title

* 20. Кое от следните представлява неакционерно търговско дружество?

Question Title

* 21. Ако решите да направите онлайн магазин, кои са двата най-важни приоритета, на които трябва да обърнете внимание?

Question Title

* 22. Искате да подсигурите абсолютна безопасност на Вашия електронен магазин. Кой от следните съвети трябва да последвате?

T